Kulturna dobra grada Buzet

Na području grada Buzet nalazi se 23 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa.

Sva dobra grada Buzet:

 • Crkva sv. Ane
 • Crkva sv. DuhaCrkva sv. Jeronima na grobljuCrkva sv. Jurja MučenikaCrkva sv. MarijeCrkva sv. RokaCrkva sv. TrojstvaInventar crkve Uzašašća MarijinaKaštelKaštel PetrapilosaKlasicistička palačaKulturno – povijesna cjelina grada BuzetaKulturno – povijesna cjelina HumKulturno – povijesna cjelina KotliKulturno – povijesna cjelina MarčeniglaKulturno – povijesna cjelina utvrđenog naselja RočKulturno – povijesna cjelina VrhOrgulje u crkvi Uznesenja Blažene Djevice MarijePOU “Augustin Vivoda”, Zavičajni muzej Buzet – muzejska građaRetabl i antependij oltara s oltarnom palom u crkvi sv. Jurja u BuzetuSakralni inventar crkve sv. Petra i PavlaSkulptura “Bogorodice s Djetetom”Stambena zgrada

  Crkva sv. Ane

  Crkva sv. Ane nalazi se na brežuljku Goričica u Buzetu. Crkva je jednobrodna građevina izduženog pravokutnog tlocrta s dvije plitko istaknute bočne kapele i plitko istaknutom apsidom. Prema stilskim obilježjima datira se u barokno razdoblje, a inicijali na sačuvanoj kamenoj škropionici C.R. vjerojatno se odnose na Rašporskog kapetana Constantina Reniera (1606-1608) i ukazuju na vrijeme gradnje. Plitke bočne kapele su kasnija dogradnja. Na pročelju ima zvonik na preslicu. za jedno zvono. Oltarne niše uokvirene su slikanim okvirima s kerubinskim glavicama u uglovima, ali pripadaju kasnijem razdoblju obnove crkve (kraj 18. ili 19.st.).

  Lokacija: Buzet
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4809
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Duha

  Crkva sv. Duha u mjestu Štrped SZ od Buzeta izduženog je pravokutnog tlocrta s izduženim, poligonalnim kasnogotičkim svetištem (1500.), presvođenim zvjezdasto-rebrastim svodom i sakristijom s južne strane. Izvorno romanički brod crkve pregrađen je u 17.st., a pred pročeljem je dograđena lopica poligonalnog tlocrta. Zapadno pročelje crkve zaključeno je zvonikom na preslicu. Na pročelju desno od ulaza naslikana je freska s prikazom Sv. Trojstva (pol. 16.st.). Do crkve je 1620. izgrađen samostan franjevaca konventualaca, uništen u požaru 1768.

  Lokacija: Štrped
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1838
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Jeronima na groblju

  Crkva sv. Jeronima na groblju u Humu jednobrodna je romanička građevina izduženog pravokutnog tlocrta s upisanom polukružnom apsidom i s lopicom iz 16.st. pred pročeljem. Na bočnim zidovima i u apsidi djelomično su sačuvane freske iz 12./13. st. nastale pod jakim utjecajem bizantskog slikarstva. Sačuvani su prikazi Navještenja (na trijumfalnom luku), Vizitacije (na južnom zidu), ciklus Kristove muke (na sjevernom zidu). Dio inventara crkve bio je i tzv. «Humski triptih» Majstora Antona iz Kašćerge iz 1533., slikan na drvu (sada u biskupiji u Poreču, Zbirka sakralne umjetnosti).

  Lokacija: Hum
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 12. st. do 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-575
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Jurja Mučenika

  Crkva Sv. Jurja mučenika u Buzetu smještena je na SI kraju povijesne jezgre nad strmom kamenom liticom. Crkva je jednobrodna, izduženog pravokutnog tlocrta s ravno zaključenim svetištem i malom sakristijom uz istočnu stranu svetišta. Crkveni brod zaključen je ravnim stropom ukrašenim baroknim štukaturama i zidnim oslikom iz druge pol. 18.st. ispod kojeg se nazire stariji sloj oslika iz 18. st. Od starije crkve sačuvana je renesansna sakristija iz 15. st. s renesansnim zvonikom na preslicu. Početkom 17.st., vjerojatno između 1603. i 1611. godine, starija crkva znatno je rekonstruirana, vjerojatno u vrijeme uprave rašporskog kapetana Marc Antonia Erizza 1602-1606. čiji grb krasi glavni portal. Crkva je ponovno rekonstruirana u drugoj polovini 18.st. kada je povišena, umjesto starijih polukružnih bočnih prozora otvoreni su visoki pravokutni prozori, a brod crkve zaključen je ravnim stopom ukrašenim štukaturama i oslikom. Vrijedan je pokretni sakralni inventar crkve (slike i oltari iz 17. i 18. st.). Na podu crkve sačuvane su kamene pokrovne ploče grobnica s grbovima rašporskih kapetana.

  Lokacija: Buzet, k.č. 2004 k.o. Stari grad Buzet
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6145
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Marije

  Crkva sv. Marije u Strani, podignuta na k.č. 555/ZGR k.o. Buzet uz neposredni okoliš na k.č. 5475 k.o. Buzet, u vlasništvu je Rimokatoličke crkve sv. Marije u Strani.
  Crkva sv. Marije u Strani kraj Buzeta podignuta je 1715. godine na mjestu benediktinske crkve ili možda hospicija, pa je zato poznata pod nazivom „Fratarska crkva“. Samostan koji se ovdje nalazio ukinut je početkom 19. stoljeća, ali nije poznato kojem je redu pripadao.
  Crkva je jednobrodna, izduženog pravokutnog tlocrta, kojemu je pridodana uža apsida četverokutnog tlocrta.
  U crkvi se nalaze glavni neogotički oltar i dva bočna oltara, vjerojatno iz 18. stoljeća. Oltari su drveni.

  Lokacija: Strana
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1715. god. do 1732. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5162
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Roka

  Crkva sv. Roka nalazi se unutar povijesne jezgre, u blizini sjevernih gradskih vrata. To je mala jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s upisanom polukružnom apsidom. Zidana je nepravilnim kamenim klesancima, a krov je prekriven kamenim škriljama. U crkvi su sačuvana dva sloja fresaka: stariji ciklus s prikazom scena «Mučeništvo sv. Petra» iz 14. st. nepoznatog talijanskog majstora i mlađi sloj fresaka s prikazom «Maiestas Domini» i nizom apostola, rad domaćeg slikara iz druge polovice 15. st.

  Lokacija: Roč
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-585
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Trojstva

  Župna crkva sv. Trojstva jednobrodna je građevina izduženog pravokutnog tlocrta s dvije plitke bočne kapele i sakristijom s južne strane. Izvorno romanička građevina temeljito je pregrađena i povećana 1700. godine narudžbom G.F. Boltrestaina (Walderstein), vlasnika feuda Račice. Par simetričnih plitkih kapela prigrađen je 1943. Sačuvani su ostaci zidnih slika na sjevernom zidu s kraja 15.st. s prikazom Raspeća, donjeg dijela scene lova i dijela oslikane draperije u donjem dijelu zida.

  Lokacija: Račice
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1341
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve Uzašašća Marijina

  Već od 15. stoljeća župa se kupovanjem i primanjem darova bogatila liturgijskim predmetima od plemenitih metala, izvedenih od vještih majstora domaćih i venecijanskih radionica. Najvrjedniji primjerak je srebrna pozlaćena pokaznica gotičkih oblika s bogatim figuralnim, arhitektonskim i florealnim dekoracijama iz 1453. god. Najveći broj predmeta potječe iz 18. stoljeća. Pravo bogatstvo predstavljaju brojni srebrni svijećnjaci raskošne izvedbe datirani od 1732.-1769. s ugraviranim zapisima o svojim donatorima i reljefno iskucanim svetačkim prikazima. Istom vremenu pripadaju i srebrni kaleži, relikvijari i navikule.

  Lokacija: Buzet
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-138
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kaštel

  Kaštel je smješten na uskom grebenu na JZ kraju naselja. U dokumentima se prvi put spominje 1312. (castellare de Rachiz). Bio je u posjedu akvilejskih patrijarha, goričkih grofova, te Habsburga, a potom od 1494. obitelji Walderstein koja je ostala je u posjedu feuda do 19. st. Od 1523. do 1617. feud je bio pod vlašću Republike Venecije. Tragovi srednjovjekovnog kaštela nisu sačuvani, a postojeći kaštel je barokna građevina. Sastoji se od trokatne stambene palače pravokutnog tlocrta, unutrašnjeg dvorišta i jednokatnog gospodarskog objekta u dvorištu. U kaštel se pristupa kroz glavni portal koji vodi u atrij iz kojeg se stubištem pristupa na katove. Kaštel je nekada bio okružen jarkom.

  Lokacija: Račice
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3266
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kaštel Petrapilosa

  Srednjovjekovni kaštel Petrapilosa smješten je uz rječicu Bračanu. Nastao je na mjestu prapovijesne gradine. Spominje se od 965. pod imenom Ruin. Do 1421. posjed je akvilejskih patrijarha, a otada je pod venecijanskom vlašću. U posjedu je obitelji Gravisi 1440.-1869. Sačuvao je obrambeno-vojni karakter jer nije služio kao rezidencijalna palača. Pregrađivan tijekom srednjeg vijeka, izgorio je u požaru 1620-ih nakon čega je napušten. Tlocrt je izdužen u smjeru I-Z, prilagođen uskom hrptu brežuljka. Jezgru čini zapadna kula, palas (stambeni dio) i unutrašnje dvorište. Središnji dio kaštela okružuje vanjsko dvorište ograđeno zidinama gdje je i crkva sv. Marije Magdalene iz 13.st.

  Lokacija: Buzet
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 11. st. do 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3994
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Klasicistička palača

  Klasicistička palača s početka 19.stoljeća izgrađena je na zapadnom gradskom bedemu, uklopivši i renesansnu četvrtastu kulu iz 16.st. Kompleks palače obuhvaća palaču, vrt sa zapadne strane, vrt s istočne strane ograđen kamenim zidom s manirističkim portalom iz prve trećine 17.st. i prizemnicu uz sjeverni rub vrta. Palača se sastoji od dva izdužena pravokutna krila, dvokatna prema zapadu, a jednokatna prema istoku, povezana središnjim korpusom koji polukružnim rizalitima izlazi iz tlocrtnih gabarita palače.

  Lokacija: Buzet, Ul. Ede Nemarnika 19 i Ulica Josipa Ivančića 11
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5205
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno – povijesna cjelina grada Buzeta

  Buzet je nastao na vrhu brežuljka u dolini rijeke Mirne, na mjestu prapovijesne gradine. Naselje Piquentum postoji već u antici, a kontinuitet života u ranom srednjem vijeku potvrđuju nekropole u podnožju grada i ispod sjevernog bedema. Pod venecijanskom upravom grad postaje sjedište Rašporskog kapetanata. Od 16.st. grade se Vela i Mala vrata, Mala šterna, Fontik, zrelobarokna Velika šterna. Unutar jezgre sačuvan je niz renesansnih i baroknih palača i kuća. U 19.st. bedemi se otvaraju nizom kuća uređuje se šetalište na «Loparu» s nizom klasicističkih kuća, te šetalište «Šoto jorti» od Velikih do Malih vrata. U povijesnoj jezgri nalaze ž.c. Uznesenja Marijina i crkva sv. Jurja.

  Lokacija: Buzet
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0037-1962.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno – povijesna cjelina Hum

  Hum se nalazi se na brežuljku iznad izvora Mirne. Kaštel oko kojeg je nastao grad postojao je već u 11.st. Srednjovjekovno naselje opasano je bedemima, sačuvanima u SZ, zapadnom i JZ potezu, a u ostalom dijelu čine ih gusto zbijeni vanjski zidovi kuća. Urbana jezgra podijeljena je dvjema uzdužnim ulicama uz koje se nižu kuće. Gradska vrata (1562.) s propugnakulom branjena su visokim tornjem iz 1552., kasnije u funkciji zvonika. Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije na gradskom trgu izgrađena je 1802. na mjestu crkve iz 13.st. Na trgu se nalazi i gradska loža s kamenim stolom s glagoljskim natpisom iz 1545. Na groblju je romanička kapela sv. Jeronima s ostacima fresaka iz 12/13. st.

  Lokacija: Hum
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 11. st. do 21. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0300-1972.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno – povijesna cjelina Kotli

  Kotli su selo smješteno na ušću rijeke Mirne koja protječe kroz selo. Formiraju ga nizovi kuća grupiranih u nekoliko povezanih izduženih nizova ili u grupu koja zatvara zajedničku kortu. Kuće su građene kamenom, bogatije imaju razarađene arhitektonske elemente. Uz stambeni dio kuća nalaze se i gospodarske građevine – guvna, štale, peći, konobe. Sačuvane kuće svjedoče o relativno visokom standardu života. Kroz selo je prolazio rukavac vodeći vodu na dva mlina koji se nalaze na glavnom vodotoku.

  Lokacija: Kotli
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0438-1994.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno – povijesna cjelina Marčenigla

  Selo Marčenigla smješteno je na južnom rubu visoravni iznad Račiškog potoka i jezera Butonige. Srednjovjekovnog postanka, spominje se 1102. kao Marceniga. Naselje formiraju kuće u nizovima između koji se pružaju ulice. Kuće su građene od lokalnog tamnog kamena, prekrivene dvostrešnim krovovima s kupama kanalicama. Uz kuće nalaze se gospodarski objekti: štale, konobe, sjenici. Na groblju se nalazi crkva sv. Petra. U južnoj su kapeli ostaci zidnih slika, te glagoljski natpis iz 1552. Iznad mjesta je kapela sv. Jelene 18./19.st.

  Lokacija: Marčenegla
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 12. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0312-1972.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno – povijesna cjelina utvrđenog naselja Roč

  Roč je smješten na izduženom hrptu brežuljka, iznad glavne komunikacije istok-zapad kroz sjevernu Istru. Urbana struktura formirana je tijekom srednjeg vijeka. Srednjovjekovna matrica naselja teško je oštećena u II. svj. ratu. Unutar povijesne urbane jezgre ističu se romanička kapela sv. Roka, bratovštinska kapela sv. Antuna Opata i župna crkva sv. Bartula. Unutar jezgre treba istaknuti nekoliko stambenih sklopova s renesansnim i baroknim obilježjima, te gradsku ložu iz 18. stoljeća kod Velih gradskih vrata. Gradske zidine s kulama te Velim i Malim gradskim vratima sagrađene su u 15. st., na mjestu porušenih 1412. godine.

  Lokacija: Roč
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2720
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno – povijesna cjelina Vrh

  Selo Vrh nalazi se JZ od Buzeta na dominantnom položaju u brdima između rijeka Mirne i Butonige. Naselje predstavlja ruralnu aglomeraciju zbijenog tipa, u srednjem vijeku moguće okruženu bedemima. Tragovi gradskih vrata naziru se u sjevernom i južnom rubu naselja. Kuće su zbijene u dugačkim nizovima u smjeru SI-JZ između kojih se pružaju ulice. Građene su od lokalnog sivog kamena, pretežito katnice (jedan ili dva kata) s vanjskim natkritim stubištem (baladurom).

  Lokacija: Vrh
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 12. god. do 21. god.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0231-1969.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije

  Orgulje talijansko-dalmatinskog tipa srednje veličine djelo su graditelja Gaetana Callida. Užarenim željezom, na gredi koja služi za vješanje prospektnih svirala, utisnut je uobičajeni majstorov žig G+C. Skladno oblikovano kućište jednostavne je kompozicije. Prospekt je flankiran plitkim dvostrukim pilastrima, zaključenih rezbarenim kapitelima. S unutrašnje strane pilastara tanke su aplicirane trake s lisnatim girlandama, a po bokovima s vanjske strane uspinju se nježne lisnate volute. U tjemenu lučnog otvora prospekta mala je krilata glavica anđela. Kućište je prebojano svijetlosmeđe s tamnijom imitacijom strukture drva. Plastična je dekoracija pozlaćena.

  Lokacija: Buzet
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1787. god.
  Autor: Gaetano Callido

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1806
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  POU “Augustin Vivoda”, Zavičajni muzej Buzet – muzejska građa

  Muzej se nalazi u palači Bigatto smještenoj u starogradskoj jezgri. U njemu se čuva vrijedna arheološka, etnografska, kulturno-povijesna, umjetnička i druga građa važna za Buzet i Buzeštinu. Ministarstvo kulture donijelo je rješenje o upisu u Registar kultturnih dobara RH za slijedeće zbirke: Kulturno – povijesnu zbirku, Lapidarij, Umjetničku zbirku i Zbirku Miro Blažinčić. Dio građe zaštićen je rješenjem o registraciji iz 1968. (RRI-117/68).

  Lokacija: Buzet
  Klasifikacija: muzejska građa

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5203
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Retabl i antependij oltara s oltarnom palom u crkvi sv. Jurja u Buzetu

  Drveni, rezbareni, polikromirani i pozlaćeni retabl oltara u crkvi sv. Jurja u Buzetu smješten je na zidanom kamenom stipesu koji nosi kamenu ploču oltarne menze. Retabl predstavlja tip venecijanskih „zlatnih oltara“. Središnju nišu zaključenu polukružnim lukom u kojoj je smještena oltarna pala flankiraju dva kanelirana stupa s kompozitnim kapitelima. Retabl je zaključen profiliranim gređem s obratima iznad stupova. U postojećem stanju oltar je ukrašen polikromnom imitacijom marmorizacije, ali se radi o kasnijem presliku. Atika oltara nije sačuvana. Uz stipes je prislonjen drveni rezbareni antependij. Bočni pilastri antependija bogati su ukrašeni rezbarenim motivima srcolike, vitičaste i floralne dekoracije. U vrhu pilastara nalaze se dvije niše u kojima su smještene skulpturice arhanđela Gabrijela i Djevice Marije u sceni Navještenja, dok je središnje polje antependija oslikano prizorom euharistijskog kaleža. Retabl oltara vjerojatno je rad kvalitetne domaće rezbarske radionice. Oltarna pala Blažene Djevice Marije od Ružarija slikana je tehnikom ulja na platnu, dimenzija 380×222 cm, a rad je nepoznatog slikara iz razdoblja 1612.-1614.

  Lokacija: Buzet
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5091
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Sakralni inventar crkve sv. Petra i Pavla

  Župna crkva sv. Petra i Pavla sagrađena je 1802. godine na mjestu starije crkve, iz koje su nam ostala sačuvana dva drvena rezbarena, polikromirana oltara. Na zidu, iza glavnog, baroknog mramornog oltara nalazi se signirana slika Baldassare d`Anne „Bogorodica s Djetetom, sv, Jeronimom i sv. Grgurom.“ Posebnu vrijednost predstavljaju predmeti liturgijskog posuđa. Iz 1539. godine, potječu srebrni i pozlaćeni: pokaznica, kalež i procesijski križ, radovi gotičkih oblika, izvanredne tehničke izvedbe.

  Lokacija: Hum
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-79
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Skulptura “Bogorodice s Djetetom”

  Drvena skulptura Bogorodica s Djetetom, rezbarena je i polikromirana, visine 100 cm. Bogorodica je u sjedećem stavu, s malim Kristom u krilu koji u rukama drži otvorenu knjigu. Odjevena je u dugu, visoko potpasanu haljinu i zagrnuta dugim, voluminoznim plaštem. Oboje su okrunjeni rezbarenim drvenim krunama. Prema stilskim obilježjima ova rustična skulptura s dalekim odjecima sjevernotalijanske i južnotirolske gotičke skulpture može se datirati u treću četvrtinu 15. stoljeća.

  Lokacija: Račice
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1369
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stambena zgrada

  Stambena jednokatnica izgrađena je nad istočnim gradskim bedemom Buzeta. Kuća ima tlocrt L oblika, veći dio čini jednokatnica, dok je kraće južno krilo istaknuto od glavnog korpusa zgrade, i niže od glavnog korpusa. Glavno pročelje zgrade okrenuto je na južnu stranu. U prizemlju zapadnog pročelja sačuvan je dio starog portala iz 17.st., dok je na katu otvorena uglovna lođa (izvorno ostakljena). Istočno pročelje zgrade okrenuto je prema dolini Mirne, a raščlanjeno je s dva prozorska otvora i jednim vratima kojima se pristupa na naknadno probijen balkon . Na pročelje zgrade nastavlja se gradski zid u kojemu su probijena uska vrata kojima se pristupa vrtovima ispod zidina, flankirana s dva uska prozora (puškarnice). Sastavni dio zgrade čini vrt prema ulici ograđen kamenim zidom od pravilnih kamenih blokova (vjerojatno spolije s gradskog bedema) i dekorativnom ogradom od kovanog željeza s reprezentativnim portalom. Niži dio zgrade potječe vjerojatno iz 17./18.st., dok je glavnina zgrade izgrađena u 18./19. stoljeću.

  Lokacija: Buzet, Ulica 9. septembra 8
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5204
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Puli
  Kontakt adresa KO: Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula

  Telefon: 052/ 375-660

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska