Kulturna dobra grada Benkovac

Na području grada Benkovac nalazi se 32 kulturnih dobara. 15 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 9 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arhivska građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa.

Sva dobra grada Benkovac:

 • Arheološka zona gradine Miodrag s ostatcima antičkoga Coriniuma i srednjovjekovnoga Karina
 • Arheološki kompleks s ostacima ranokršćanske i srednjovjekovne crkve sv. Martina na grobljuArheološki lokalitet CrkvinaArheološki ostaci građevine s mozaičnim podom na položaju Trnovac/LužineArheološko nalazište AsseriaArheološko nalazište gradina JarebinjakArheološko nalazište gradina Nadin-zapadna padinaArheološko nalazište Kutlovića gradinaArheološko nalazište Mala gradinaArhiv franjevačkog samostana Provincije Presvetog OtkupiteljaCrkva i arheološko nalazište u VeljanimaCrkva sv. DuhaCrkva sv. Ivana KrstiteljaCrkva sv. NikoleCrkva sv. NikoleCrkva sv. PetraCrkva sv. Đurđa i okolno grobljeCrkva Uznesenja BDM u PerušićuCrkva Uznesenja Blažene Djevice Marije – “Runjavica” na grobljuEtnografska zbirka u Kuli Stojana JankovićaGlavni oltarGradinaKaštel Benković i crkva sv. AnteKaštel Benković i crkva sv. AnteKula Stojana Jankovića i crkva sv. ĐurđaKulturno-povijesna cjelina grada BenkovcaMauzolej obitelji MeštrovićNiz od tri gradine – Križova glavica, Nadin (Nedinum) i VijenacOstaci crkve sv. Marka (Nikole)Ostaci utvrde i crkva sv. Ivana Krstitelja na arheološkom nalazištu GradinaŠesterolisna crkva i samostan na nalazištu ManastirineUtvrda Kličevica

  Arheološka zona gradine Miodrag s ostatcima antičkoga Coriniuma i srednjovjekovnoga Karina

  ArheološkA zona gradina Miodrag nalazi se u naselju Karin Donji. Na topografskoj karti gradina nosi ime Milenkovo brdo.Gradina je naseljena od željeznog doba pa sve do novoga vijeka.U vrijeme liburnske, a zatim i rimske vlasti tu se nalaazilo naselje Corinium.

  Lokacija: Donji Karin
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 9 st.p.n.e. do 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6173
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološki kompleks s ostacima ranokršćanske i srednjovjekovne crkve sv. Martina na groblju

  Na groblju u Lepurima nalazila se crkva Sv. Martina, sagrađena u 14/15. st., jednostavnog pravokutnog tlorisa s pravokutnom apsidom. Minirana je 1992. g, istraživanja su pokazala da je sagrađena unutar ranokršćanske crkve – jednostavne pravokutne građevine longitudinalne osnove s izvana poligonalnom, a iznutra polukružnom apsidom, podignute u 5. st., koja je u 6. st. dobila prigradnje sa sjeverne i južne strane, te predvorje u ukupnoj širini građevinskog sklopa. Sklop je prostorno preoblikovan u 9. st: bočne prigradnje postale su presvođene kapele s polukružnim apsidama, južna je imala ulogu krstionice. Predvorje je dobilo galeriju na četiri masivna pilastra, a gradnjom zvonika pred njim i westwerk. Pronađeni ulomci predromaničkih reljefa pripadaju trima oltarnim ogradama, svaku je izradila druga klesarska radionica u drugoj polovici 9. st.

  Lokacija: Donji Lepuri
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 5. st. do 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4199
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološki lokalitet Crkvina

  Jednobrodna građevina dimenzija 12.5 x 6 metara, s trapezoidnom apsidom na istočnoj i ostatkom unutrašnjeg zida narteksa na zapadnoj strani. Sačuvana je u temeljnoj zoni do 42 centimetra visine. Po stilskim karakteristikama kamenog namještaja pripada sloju ranosrednjovjekovnih lokaliteta vezanih uz zadužbine iz vremena kneza Branimira i datirana je u 9. stoljeće. Uokolo crkve nalazi se groblje s kontinuitetom ukapanja od 9. do 14. stoljeća.

  Lokacija: Šopot
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 9. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1735
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološki ostaci građevine s mozaičnim podom na položaju Trnovac/Lužine

  U polju sjeverno od Nadina, na položaju Trnovac/Lužine, prilikom kopanja bazena za navodnjavanje otkriveni su ostaci građevine s mozaičnim podom. U južnom profilu iskopanog bazena i profilima prilaza koji se koso spušta prema njemu, nalaze se ostaci zidova i mozaičnog poda sastavljenog od crnih i bijelih tesera slaganih u geometrijski uzorak. Jasno se uočava prostorija vidljivih dimenzija 22,5×8 metara u cijelosti prekrivena mozaičnim podom, čiji je sjeverni zid uništen, a ostali se nalaze pod zemljom. Vjerojatno se radi o dosad nepoznatoj rustičkoj vili.
  Radi se o teško oštećenom lokalitetu, s vidljivim ostacima izloženim ubrzanom propadanju: nužno je spriječiti daljnje odronjavanje i rasipanje mozaičnog poda. Rješenje je čišćenje i konsolidiranje zidova, te stabiliziranje i opšivanje mozaika, zbog čega se donosi preventivna zaštita.
  Obzirom da je iznad ostataka prirodno nataložen sloj zemlje debljine 60 do 70 cm, pa rekognosciranje ne daje rezultate, na lokalitetu bi trebalo napraviti geofizička istraživanja s ciljem utvrđivanja veličine i karaktera građevine.

  Lokacija: Nadin
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: P-4546
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Asseria

  Asseria, prvotno središte autohtone civitas i jedno od najznačajnijih liburnskih naselja, tijekom 1. stoljeća prerasta u rimski municipij i tada doživljava najveći procvat. Naselje je smješteno na platou uskog brežuljka zaštićenog s tri strane strmim padinama. Okruženo je masivnim, iznimno dobro očuvanim bedemima, građenim u vrijeme kasne republike ili na samom početku carstva. Uz bedeme s gradskim vratima od iznimnog je značaja forumski prostor. Kontinuirano je naseljena tijekom kasne antike i srednjega vijeka kada je bila sjedište jedne od starohrvatskih župa

  Lokacija: Podgrađe
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 5 st.p.n.e. do 7. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1310
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište gradina Jarebinjak

  Arheološko nalazište gradina Jarebinjak nalazi se u naselju Brgud udaljenom oko 8,5 km istočno (zračnom linijom) od Benkovca. Gradina se nalazi na brdu iznad moderne ceste Benkovac – Knin na nadmorskoj visini od 354 m (GPS koordinate N 44°141,73 15°43 53,82). Masivni potkovasti bedem štitio je gradinu sa tri pristupačnije strane dok je prirodna strmina branila jugozapadni dio. Gradina je nedvojbeno bila lokalno središte srednje veličine tokom kasnoliburnskog perioda i u ranom Principatu, ali kontinuitet naseljenosti pratimo i u periodu seobe naroda, a vjerojatno i u srednjem vijeku. Postoji mogućnost da se na ovoj gradini nalazila liburnsko-rimska Alveria

  Lokacija: Brgud
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 5 st.p.n.e. do 6. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6098
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište gradina Nadin-zapadna padina

  Najznačajniji lokalitet u nizu gradina u koje se prostiru od Nadina pa do Raštevića je Nadin, gradina smještena na istaknutom brežuljku 265 m nad morem, usred Ravnih kotara odakle gospodari nad velikim dijelom sjeverne Dalmacije.U novije vrijeme došlo se do novih saznanja o širem prostiranju arheološkog lokaliteta izvan zaštićene zone, stoga je potrebno izvršiti reviziju trajne zaštite, a do tada će se preventivno zaštiti nove parcele na kojima je utvrđeno postojanje arheoloških slojeva (grobovi, keramika itd.)

  Lokacija: Nadin
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 7 st.p.n.e. do 5. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4666
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Kutlovića gradina

  Kutlovića gradina nalazi se u naselju Raštević udaljena oko 5,5 km zapadno (zračnom linijom) od Benkovca. Kutlovića gradina smjestila se na jugoistočnom krajnjem uzvišenju Nadinskog grebena na nadmorskoj visini od 194 m, a datira se u brončano i željezno doba. Moćni bedem ovalnog tlocrta branio je unutarnji prostor gradine (oko 190 x 120 m odnosno 2,3 ha) sa svih strana, a građen je suhozidnom tehnikom. Debljina originalnog bedema varira od 3,8 do 4,7 m dok je osipina široka i do 20 m.

  Lokacija: Raštević
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 16 st.p.n.e. do 1. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6138
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Mala gradina

  Mala gradina nalazi se u naselju Šopot uz samu granicu sa Raštevićem, zračnom linijom udaljena oko 2 km (zapadno) od Benkovca. Smještena na strateški dobrom položaju s lijeve strane kanjona Kličevice, kroz koji povremeno teče istoimeni potok, a koji je u prošlosti vjerojatno bio rijeka, gradina je zajedno sa obližnjom Velikom gradinom kontrolirala prolaz kroz spomenuti kanjon.U podnožju Male gradine nalazi se pećina i srednjovjekovna utvrda.

  Lokacija: Šopot
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 9 st.p.n.e. do 1 st.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4830
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arhiv franjevačkog samostana Provincije Presvetog Otkupitelja

  U rješenju br. 24/16-72., br. reg. 222. navodi se da prema knjizi „ Arhiv samostana Karin“, str. 3-125, koju je sastavio prof. fr. Josip (Ante) Soldo, Karin-Split, 1969.g., arhiv Samostana počinje dokumentima od 1730.g., a sadrži: Knjige sv. Misa, Knjige ekonomije samostana, Spise samostana, Ostavštine. Popisani su razni rukopisi od 18.-20.st. i inkunabule samostanske biblioteke. Revizija registracije nije u nadležnosti Konzervatorskog odjela.

  Lokacija: Donji Karin
  Klasifikacija: arhivska građa

  Oznaka kulturnog dobra: RST-222
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva i arheološko nalazište u Veljanima

  Srednjovjekovna crkva i arheološko nalazište nalaze se u Donjim Biljanima u zaseoku Veljane.
  Uokolo crkve nalazi se nekropola. Crkva je sagrađena na ili u neposrednoj blizini antičkog nalazišta, o čemu nam govori veći broj antičkih spolija (kameni dijelovi starijih građevina i sl.) koje su ugrađene u crkvu.

  Lokacija: Donje Biljane
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 11. st. do 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5000
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Duha

  Sagrađena na rimskom forumu Asserije, izvorno je bila jednobrodna kasnoromanička crkva s polukružnom apsidom posvećena Sv. Pavlu, pročeljem prislonjena na ranokršćanski mauzolej. Temeljito je obnovljena nakon 1687., a 1898. srušena je romanička apsida i sagrađena sakristija. Danas ima oblik izdužene jednobrodne građevine s pravokutnom sakristijom istaknutom u prostor na istočnoj strani. Na pročelju su jednostavna pačetvorinasta vrata, križni prorez posred zabata i vitki zvonik-preslica.

  Lokacija: Podgrađe
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 12. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2123
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ivana Krstitelja

  Crkva sv. Ivana Krstitelja nalazi se na groblju sa sjeverne strane glavnog puta u bukovačkom mjestu Medviđa. Građevina je izrazito slikovita zbog svog položaja u podnožju velike obrasle stijene koju nadvisuje visoki zvonik na pročelju crkve.
  Crkva ima tlocrt izduženog pravokutnika dim. 12,50 x 4,80 m. s pravokutnom apsidom istaknutom u prostor na istočnoj strani. Građena je od kamena ožbukanog na vanjštini. Krovište je dvostrešno, prekriveno velikim kamenim pločama slaganim na tzv. bukovački način.

  Lokacija: Medviđa
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 11. st. do 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4852
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Nikole

  Crkva se danas nalazi na pravoslavnom groblju u Kuli Atlagića i predstavlja tipičan primjer jednostavne gotičke građevine s prelomljenim-oštrim svodom u lađi i svetištu. O gradnji i majstorima svjedoči natpis na bočnoj fasadi nad bočnim vratima postavljen povodom završetka izgradnje godine 1446. Malo svetište je nepravilnog četvrtastog oblika. Crkvica je dobro sačuvan primjer srednjovjekovne ruralne sakralne arkitekture.

  Lokacija: Kula Atlagić
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1446. god.

  Oznaka kulturnog dobra: N-8
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: kulturno dobro od nacionalnog značenja

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Nikole

  Crkva se danas nalazi na pravoslavnom groblju u Kuli Atlagića i predstavlja tipičan primjer jednostavne gotičke građevine s prelomljenim-oštrim svodom u lađi i svetištu. O gradnji i majstorima svjedoči natpis na bočnoj fasadi nad bočnim vratima postavljen povodom završetka izgradnje godine 1446. Malo svetište je nepravilnog četvrtastog oblika. Crkvica je dobro sačuvan primjer srednjovjekovne ruralne sakralne arkitekture.

  Lokacija: Kula Atlagić
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1446. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1221
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Petra

  Crkvica pripada tipu srednjovjekovnih jednobrodnih građevina s četvrtastom apsidom. Bočne fasade su raščlanjene u tri dijela dvjema središnjim i dvjema ugaonim lezenama, između kojih su po tri slijepa viseća luka.U osi pročelja smještena su glavna vrata. U Domovinskom ratu crkva je srušena miniranjem a potom je rekonstruirana u izvornim oblicima.U cjelini građevina predstavlja vrijedan primjer protoromaničke arhitekture XI.st.

  Lokacija: Kula Atlagić
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 11. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1222
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Đurđa i okolno groblje

  Crkva posvećena izvorno Sv. Jurju u srednjem vijeku pripadala je selu Draganićima, kako je spominje arhivski dokument iz 1324. god. Kroz XVIII. st. crkva je dograđena i preuređena. Tada je s istočne strane dobila lađu znatno širu od stare, koja sada postaje priprata. Uz novi dio crkve sagrađena je polukružna apsida. Stariji dio crkve presvođen je prelomljenim gotičkim svodom ojačanim pojasnicom. U crkvi koja danas služi istočnom obredu čuva se vrijedan ikonostas.

  Lokacija: Gornje Biljane
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1213
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Uznesenja BDM u Perušiću

  Crkva uznesenja BDM podignuta je krajem 14. st. kao jednobrodna građevina gotičkih karakteristika. Oko 1730. godine crkva je produžena u začelnom dijelu što ju je definiralo kao izduženu jednobrodnu građevinu s u prostor istaknutom pravokutnom apsidom. Vanjske tlocrtne dimenzije crkve su bile; brod 16 x 5, 55 m, apsida 3, 20 x 4, 50 m. Crkva je potpuno stradala podmetanjem eksploziva u Domovinskom ratu 1991. godine, od strane agresorske srpske vojske. Danas je moguća faksimilna rekonstrukcija budući se većina građe ove crkve nalazi in situ na mjesnom groblju Perušića, a postoji i dokumentacija o istoj.

  Lokacija: Perušić Benkovački
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5305
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije – “Runjavica” na groblju

  Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije podignuta na vrhu brežuljka “Runjavica” spominje se već u 11.st. Tip je jednobrodne pravokutne građevine s polukružnom apsidom. Građena je u kamenu. Zbog izražene dužine naosa nasuprot plitkoj apsidi evidentno je da je crkva produživana. O sveobuhvatnoj obnovi iz 1751.g. svjedoči glagoljski natpis uzidan nad bočnim vratima južnog pročelja. Tragovi keramike u iskopima grobova uokolo crkve govore o kontinuitetu kultnog mjesta tj. naseljenosti brežuljka još u prapovijesti.

  Lokacija: Korlat
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 11. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2807
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Etnografska zbirka u Kuli Stojana Jankovića

  Etnografska zbirka nalazi se u kompleksu kule Stojana Jankovića u Islamu Grčkom. Ista je smještena u prostoru “crne kužine”. Zbirka je u vlasništvu obitelji Desnica.

  Lokacija: Islam Grčki
  Klasifikacija: etnografska građa
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4825
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Glavni oltar

  Glavni oltar u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Rodaljicama (1766.) izrađen od bijelog kararskog mramora, rad nepoznate venecijanske radionice, izvorno je bio postavljen u katedralu sv. Stošije. Oltar je komponiran trodijelno od stipesa, nadgrađa s atikom i središnjeg dijela s okvirom za sliku. Gornja stepenica ukrašena je vegetabilnom, mramornom intarzijom, a antependij geometrijskim ukrasom. Gornji dio oltara oblikuju dva para stupova koji nose dvostruki vijenac nad kojim je atika u kojoj je polje ukrašeno volutama, girlandama i golubicom Duha Svetoga. Sa strana su volute sa skulpturama anđela. U središnjoj edikuli je profilirani okvir, kojeg podržavaju dva anđela, a na vrhu reljef Boga Oca.

  Lokacija: Rodaljice
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1766. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2862
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Gradina

  Gradina spada u red velikih i vrlo prostranih naselja, osnovanih u željezno doba, dominira okolinom i ima izvrsnu preglednost šireg prostora benkovačkog kraja. Sačuvala je osnovne obrise naselja prilagođenog konfiguraciji terena na kojem je nastala, kružnog tlorisa, dimenzija približno 100×300 m. Oko naselja su sačuvani bedemi zidani neobrađenim lomljenim kamenom, sastavljeni od više širokih zidova s jednim licem naslonjenih jedan na drugi. Polukružna prigradnja dijeli naselje na dva dijela – akropolu i podgrađe. Podno gradine nalaze se željeznodobno groblje na ravnom zemljištu i antička nekropola.

  Lokacija: Vukšić
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 10 god.p.n.e. do 1 god.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3026
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kaštel Benković i crkva sv. Ante

  Srednjovjekovna tvrđava obitelji Benković smještena je na uzvisini nad gradom. Kaštel je kvadratnog tlocrta s visokom četvrtastom kulom “donžonom” i dvjema manjim kružnim kulama na uglovima. Ravne kortine završavaju na vrhu ophoda zupcima. Uz zid kaštela je s vanjske jugoistočne strane crkva Sv. Ante sa zadnjom pregradnjom iz 1743.god. u baroknom slogu sa zvonikom na preslicu. Na glavnoj kuli iz XV.st. sačuvano je više strelnica. U sklopu kaštela djeluje zavičajni muzej benkovačkog kraja.

  Lokacija: Benkovac
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: N-27
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: kulturno dobro od nacionalnog značenja

  Povratak na vrh

  Kaštel Benković i crkva sv. Ante

  Srednjovjekovna tvrđava obitelji Benković smještena je na uzvisini nad gradom. Kaštel je kvadratnog tlocrta s visokom četvrtastom kulom “donžonom” i dvjema manjim kružnim kulama na uglovima. Ravne kortine završavaju na vrhu ophoda zupcima. Uz zid kaštela je s vanjske jugoistočne strane crkva Sv. Ante sa zadnjom pregradnjom iz 1743.god. u baroknom slogu sa zvonikom na preslicu. Na glavnoj kuli iz XV.st. sačuvano je više strelnica. U sklopu kaštela djeluje zavičajni muzej benkovačkog kraja.

  Lokacija: Benkovac
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1212
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kula Stojana Jankovića i crkva sv. Đurđa

  Kula Jankovića je sklop stambenih i gospodarskih zgrada smješten uz povijesnu srednjovjekovnu cestu zvanu “Via magna”. Današnji je izgled i raspored sklopa rezultat više građevnih faza od 17. do 20. st. Najstariju jezgru sklopa čini zgrada zvana kula uz koju je sagrađena stambena dvokatnica i više gospodarskih prizemnica. Crkva Sv. Đurđa je srednjovjekovna jednobrodna građevina s polukružnom apsidom romaničkih osobina, danas u funkciji mauzoleja obitelji Desnica, vlasnika sklopa.

  Lokacija: Islam Grčki
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2805
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna cjelina grada Benkovca

  Benkovac je gradić i središnja župa Ravnih Kotara, nalazi se na rubu ravnokotarske ravnice, a dobio je ime po uglednim velmožama Benkovićima. Najstarija jezgra nastala je oko Kaštela krajem 15. stoljeća, te crkvica sv.Ante koja je bila sjedište kapelanije. S vremenom oko kaštela razvilo se manje naselje, koje tek sredinom 19. stoljeća postaje sjedište Općine i dekanata, kada počinje njegov razvoj. Jezgru čine osim kaštela i građevine u centru, oko glavne šetnice-korza uz koju su nastale građanske kuće imućnijih trgovaca, činovnika i posjednika, kao i javne zgrade. Uglavnom su to katnice i dvokatnice, od kojih neke imaju pročelja po uzoru na neostilove kraja 19. st. i poč. 20. st.

  Lokacija: Benkovac
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4430
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Mauzolej obitelji Meštrović

  Mauzolej obitelji Meštrović na groblju u Benkovcu sagrađen je 1905. g. po projektu znamenitog hrvatskog kipara Ivana Rendića. Izgrađen je od fino klesanog bračkog kamena s klesarski ornamentiranim pročeljem. Autor je potpuno individualno stilizirao tip uobičajene dalmatinske kapelice sa zvonikom na preslicu. Jednostavni funkcionalni elementi građevine pretvoreni su u dekorativne, što je karakteristično za secesijsku arhitekturu. Autorski je riješen i interijer kapele.Oltar posvećen Jeleni Križarici ukrašen je mozaičnim poljima dok su zidovi oslikani

  Lokacija: Benkovac
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1905. god.
  Autor: Ivan Rendić

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4197
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Niz od tri gradine – Križova glavica, Nadin (Nedinum) i Vijenac

  Nadin je bio središte jedne od najvećih liburnskih općinskih zajednica. U rimsko doba postaje središte municipalne zajednice autohtonih Nedita, te se razvija u grad s javnim građevinama. Napušten je u kasnoj antici te ponovno naseljen u kasnome srednjem vijeku, u doba turskoga vladanja bio je jedna od najistaknutijih utvrda prema mletačkome Zadru. Nakon povlačenja Turaka razrušen je i nikada nije obnovljen. Križova glavica u željezno je doba služila kao “pomoćni prostor”, zbijeg nadinskoj gradini, a u srednjem vijeku korištena je za groblje. Na gradini Vijenac nalaze se ostaci najstarijeg naselja u ovom nizu, s kontinuitetom naseljavanja kroz brončano i željezno doba.

  Lokacija: Nadin
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3024
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ostaci crkve sv. Marka (Nikole)

  Crkva Sv. Marka u Donjem Karinu odavno je ruševina. Srušena je iza 1514. god., nakon što su Turci zauzeli Karin. Radi se o ostacima jednobrodne crkve s polukružnom apsidom duge 15 a široke 7.30 m. s urušenim pročeljem i glavnim portalom, dok su bočne strane sačuvane do visine cca 4 m.Uz bočne zidove ugrađeni su slijepi lukovi i lezene. Tehnika zidanja i oblik sačuvanih bočnih vrata s polukružnim završetkom govore u prilog romaničkog stila. Uz crkvu se nalaze tragovi srednjovjekovnog groblja.

  Lokacija: Donji Karin
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 11. st. do 12. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2626
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ostaci utvrde i crkva sv. Ivana Krstitelja na arheološkom nalazištu Gradina

  Na nalazištu su ostaci srednjovjekovnog pravokutnog utvrđenja s očuvanom kulom četvrtasta tlorisa uz čiji se istočni zid prislanja pročelje župne crkve Sv. Ivana Krstitelja, posvećene 1852. g. Podignuti su na prostoru prapovijesnog liburnskog naselja, a otkriveni ostaci arhitekture i mnoštvo pokretnog arheološkog materijala upućuju na kontinuitet naselja u rimsko doba. S istog nalazišta potječe i nekoliko ulomaka crkvenog namještaja s pleternim ornamentom koji ukazuju na postojanje predromaničkog sakralnog objekta. Crkva je jednobrodna je longitudinalna građevina sa sakristijom na istoku, mezalunama na bočnim zidovima, te portalom s arhitravnim nadvratnikom na sredini južnog bočnog zida.

  Lokacija: Tinj
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 10 st.p.n.e. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3023
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Šesterolisna crkva i samostan na nalazištu Manastirine

  Na nalazištu Manastirine otkriveno je i istraženo višeslojno arheološko nalazište s ostacima arhitekture iz vremenskih razdoblja od antike do kasnog srednjeg vijeka. Objekti iz rimskog razdoblja pripadali su poganskom sakralnom objektu. U 5. stoljeću unutar tih objekata formirao se manji kršćanski oratorij. U ranom srednjem vijeku, na prostoru oratorija, podignuta je predromanička šesterolisna crkva. Tijekom 15. stoljeća uz predromaničku crkvu sagrađen je samostanski kompleks.

  Lokacija: Islam Grčki
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1312
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Utvrda Kličevica

  Srednjovjekovna utvrda podignuta je iznad riječice Kličevice na rubu strmog kanjona.Sagradili su je Krbavski knezovi 1454.god.Trapezastog je tlocrta sa snažnom okruglom kulom u sjeveroistočnom uglu. Perimetralni zidovi visoki su prosječno 10 m. Kula nepravilnog kružnog tlocrta, sačuvana je do visine cca. 16 m., rastvorena s nekoliko otvora i strijelnica. Natkrivena je svodom u obliku kalote. Utvrda spada među najbolje sačuvane fortifikacije iz srednjeg vijeka u unutrašnjosti sjeverne Dalmacije.

  Lokacija: Raštević
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1454. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1226
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Zadru
  Kontakt adresa KO: I. Smiljanića 3, 23000 Zadar

  Telefon: 023/ 211-129

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska