Znamenitosti Belog Manastira – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Belog Manastira. Kulturno-povijesnu baštinu na području grada Beli Manastir sačinjava 13 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji znanost i tehnika, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa.

Znamenitosti grada Beli Manastir – kulturnu i povijesnu baštinu Belog Manastira sačinjavaju:

Antički brončani nastavak za kola iz Grabovca

Sjeveroistočno od sela Grabovca na njivi pronađen je antički brončani figuralni nastavak vrha ruda kola, dimenzije oko 10 – 20 cm. Pronađen je bez drugih popratnih nalaza. Izrađen je u obliku veće i manje stilizirane životinjske glave na jednom vratu koji se produžuje u šuplju bazu sa stiliziranim urezima – vjerojatno krljušti. Prema stilskim karakteristikama i načinu izrade ovaj nastavak bi pripadao II/III st.n.ere.

Lokacija: Beli Manastir
Klasifikacija: arheološka građa
Vrijeme nastanka: 2. st. do 3. st.

Oznaka kulturnog dobra: ROS-129
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište “Ciglana”

Arheološkim istraživanjima otkriven je dio eneolitičkog i brončanodobnog naselja badenske kulture i južnopanonska inkrustrirana keramika. Naselje koje se formiralo krajem ranog i početkom srednjeg brončanog doba preslojilo je starije badensko naselje. Tokom 1953. na ciglani su otkriveni predmeti iz ranog srednjeg vijeka – srebrna lučna fibula koja pripada istočnogotskom nakitu pontsko – podunavskog tipa, datirana od sredine do druge polovice 5. stoljeća. Prapovijesni i ranosrednjovjekovni arheološki lokalitet upućuje na razvoj naselja kroz eneolitik i brončano doba te postojanje nekropole u ranom srednjem vijeku.

Lokacija: Beli Manastir
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 3640 god.p.n.e. do 450. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3635
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište “Gajić, Rastić i Međe”

Površinski nalazi keramike iz kasnog brončanog doba i starijeg željeznog doba – hlaštata ukazuju na dugotrajno naseljavanje ovog lokaliteta, a obilje antičke keramike govore i o postojanju jednog manjeg antičkog kompleksa. Prema površinskim nalazima može se zaključiti da su ovdje u antici bila izgrađena veća seoska gospodarstva.Površinski nalazi upućuju na dugotrajan razvoj naselja kroz kasno brončano i starije željezno doba, te seoskih gospodarstava tijekom antike.

Lokacija: Branjin Vrh
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1300 god.p.n.e. do 300. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3639
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište “Popova zemlja”

Do sada nisu vršena arheološka istraživanja, no pregledom terena uočeni su mnogobrojni ostaci raznolikog građevnog materijala: opeke, crijep, imbreksi i žbuka. Pokretni arheološki nalazi su ulomci grube i fine keramike – terra sigillata, komadi stakla i viminacijska bronca. Ovaj antički kompleks pripadao bi trećem stoljeću. Tu je najvjerojatnije bilo izgrađeno najveće antičko naselje u Baranji.

Lokacija: Beli Manastir
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 2. st. do 3. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3636
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište Baranja Var

Ostaci srednjovjekovnog utvrđenja, nekadašnjeg centra Baranje, locirani su uz istočnu stranu pravoslavnog groblja i južno od ceste Šećerana – Branjin Vrh. Mještani ovo zemljište označavaju nazivom «Grac» ili «Turski Brijeg», a 1964. god. još su bili uočljivi ostaci pravokutnih zidina i jarka koji ih je okruživao. Ti ostaci su potom prekriveni zemljom i zasađeni šumom pa se samo na osnovi povišenog terena naslućuje postojanje srednjovjekovnog kaštela.

Lokacija: Branjin Vrh
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5. st. do 10. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3497
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište Lajmir

Antičko i srednjovjekovno arheološko nalazište nalazi se na zemljištu na kojem se u 13. st. nalazio benediktinski samostan. S obzirom na to da je na latinskom samostan – «monasterij», najvjerojatnije je Beli Manastir po njemu dobio svoje ime. Ostaci samostana bili su vidljivi još 1883. god.

Lokacija: Beli Manastir
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 10. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3495
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Arhanđela Mihajla

Parohijska crkva sv. Arhanđela Mihajla sagrađena je 1771.g. u stilu kasnog baroka. To je jednobrodna građevina s polukružnom apsidom i rizalitno istaknutim zvonikom. Brod crkve je presvođen drvenim bačvastim svodom, a svetište polukupolom izvedenom od drvenih dasaka. Crkva je građena dijelom od naboja s dograđenim dijelovima od opeke. Pokrivena je dvostrešnim krovištem s pokrovom od biber crijepa, a zvonik prekriva barokna limena lukovica.

Lokacija: Beli Manastir
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1771. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1619
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Martina Biskupa

Crkva sv. Martina biskupa Beli ManastirŽupna crkva sv. Martina Biskupa u Belom Manastiru izgrađena je 1777. g kao jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s pravokutnim svetištem. Ima barokno – klasicističke stilske oznake, karakteristične za pozno baroknu sakralnu arhitekturu ove regije. Lađa sa zvonikom u pročelju, valovita atika i bogatije obrađeno pročelje s polukružno završenim nišama predstavlja vrijedan spomenik sakralne arhitekture 18. stoljeća. Crkva je srušena 1993 g. i obnovljena kao sakralno memorijalni spomenik 1999. g.

Lokacija: Beli Manastir, Nikole Tesle 13
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1777. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1618
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva Uzvišenja sv. Križa

Župna crkva Uzvišenja Sv. Križa u Branjinom Vrhu skromnih je kasno-baroknih odlika s bogatijom obradom glavnog pročelja. Crkva ima ambijentalni karakter i svojim položajem dominira naseljem. Izgrađena je 1789. godine na povišenom slobodnom prostoru u sredini naselja. Visoki zvonik baroknih oblika dominira nad glavnim pročeljem.

Lokacija: Branjin Vrh, Janusa Panoniusa 1
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1626
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Inventar parohijske crkve sv. Arhanđela Mihaila

Crkveni inventar sačinjavaju predmeti: Ikonostas sadrži prikaz 44 ikone, rustičan rad iz 1772.g., Crkveni namještaj: Pevnice, Arhijerejski tron i klupe za vjernike, pojednostavljen i oblikovno skroman stolarski rad klasicističkog stilskog izraza iz druge polovine 19.st., Cjelivajuće ikone poredane iznad naslona klupa za vjernike, tehnika ulja na limu iz 1916.g., oslikano od strane ruskih kaluđera zarobljenika, Dvije ikone rađene tehnikom tempere na staklu, rustičan, naivan rad s kraja 19.st., interesantne zbog prorijeđenih primjeraka ikonopisa nas staklu, Evanđelje iz 1781. g. štampano u Moskvi.

Lokacija: Beli Manastir
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

Oznaka kulturnog dobra: Z-2509
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Parna lokomotiva, 152-067, Mavag

Parna lokomotiva sačuvana u krugu Tvornice šećera, 152-067, proizvedena je oko 1900. u Budimpešti u tvornici Mavag (mađ. Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára – Mađarska kraljevska tvornica željezničkih lokomotiva). Predstavlja jednu od najstarijih tenderskih lokomotiva na području Hrvatske kojima je osnovna namjena bila vuča teretnih i putničkih vlakova na lokalnim prugama, odnosno kraćim relacijama. Parne lokomotive Mav 377 ili JŽ 152 prestale su se proizvoditi 1950. godine. Posljednje dvije vozile su do sedamdesetih godina 20. stoljeća u Tvornici šećera u Belom Manastiru.

Lokacija: Beli Manastir
Klasifikacija: znanost i tehnika

Oznaka kulturnog dobra: Z-6049
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Traktor Fordson, model F

Traktor Fordson, Model F, prvi je traktor koji je1923. godine, tada državno dobro, „Belje“ kupilo od firme „Fordson“ iz tvornice u Detroitu u Sjedinjenim Američkim Državama. Model F je prvi traktor proizveden u monobloku, bez šasije. Iako je traktor bio namijenjen za oranje, služio je kao pogon za vršalicu, drešu, prilikom žetve, pokretao mlinove i sjeckalice za pripremu stočne hrane.

Lokacija: Beli Manastir
Klasifikacija: znanost i tehnika
Vrijeme nastanka: 1923. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6532
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Vlak – parna lokomotiva Đuro Đaković

Vlak-parna lokomotiva Đuro Đaković, tbr. 343 i tri putnička vagona jedini su sačuvani dio nekadašnjeg voznog parka beljske željeznice koja je povezivala sve poljoprivredne uprave sa tvornicama za preradu poljoprivrednih sirovina. Uskotračna troosovinske tender lokomotiva je 1952. godine proizvedena u tvornici Đuro Đaković u Slavonskom Brodu. Osnovna namjena lokomotive je bila vuča unutar industrijskih pogona i rudnika.
Nadgrađe četveroosovinskih vagona izgrađeno je od drveta, s metalnim krovom, vrlo skromne opreme i bez električnih instalacija. S obje unutrašnje strane vagona uzdužno su postavljene drvene klupe za sjedenje. Na čelnim stranama vagona nalaze se ostakljena vrata, a sa svake bočne strane po šest prozora.

Lokacija: Beli Manastir
Klasifikacija: znanost i tehnika
Vrijeme nastanka: 1952. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6029
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh
Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska