Kulturna dobra grada Vrbovskog

Dvorac Severin na Kupi

Smješten je nad strmom obalom rijeke Kupe.Prema povijesnim podacima u 16.st. ovo je područje dio Frankopanskog posjeda, a arhivska dokumentacija spominje obrambenu kulu i drveni kaštel iz istog razdoblja.Današnji dvorac rezultat je sveobuhvatne obnove 1803.g. za vrijeme grofa Ivana Oršića. Jednokatna je građevina, četverokutnog tlocrta, uglova pojačanih cilindričnim kulama i unutrašnjim dvorištem s arkadnim stupovljem. Kapela sv. Florijana smještena je unutar kompleksa dvorca, malih je dimenzija s naglašenim lučnim portalom i vitkim tornjićem.

Lokacija: Severin na Kupi
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: RZG-0188-1969.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Manastir Gomirje sa crkvom Roždenija sv. Jovana Preteče

Smješten je na mjestu prvotne pravoslavne crkve koja se u posjedu Frankopana spominje 1602 kao drvema crkva sa manastirom.Na istom tom mjestu nešto ranije Turci su porušili Frankopanski kaštel sa crkvom sv. Marije.Uz prvotni manastir izgrađena je branič kula koja je 1719 pretvorena u zvonik,a uz njega je izgrađena nova crkva posvećena 1730. Trobrodni je objekat sa polukružnom apsidom, zvonikom na pročelju i kupolom.Unutrašnjost je razdijeljena na pripratu, brod i svetište čiji su križni svodovi oslikani. Manastir je jednokatna građevina sa pobočnim krilima i središnjim arkadnim oblikovanjem.

Lokacija: Gomirje
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: RZG-0227-1969.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Petra i Pavla

Grobljanska je crkva smještena na brežuljku povrh povijesnog dijela naselja. Građena je 1649.g.Jednobrodni je objekat sa izbačenim poligonalnim svetištem,velikom preslicom i trijemom na glavnom pročelju.Njezin je vanjski plašt bez ikakvih ukrasnih elemenata.Unutrašnjost je također vrlo jednostavna.Nema kora niti sakristije glatkih je i praznih zidova, bačvastog svoda. Svetište ima naglašeni križni svod.Prvotni glavni oltar iz 1710. smješten je desno od Trijumfalnog luka dok je u svetištu noviji bez izrazitijih stilskih odlika.

Lokacija: Osojnik, Osojnik 029a
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5022
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve sv. Franje Ksavera

Inventar crkve sv. Franje Ksavera u Rtiću obuhvaća ranobarokni glavni oltar istog titulara, tektonskog tipa, polikromni sa baroknim skulpturama, te pobočni oltar sv. Barbare s oltarnom palom također ranobarokni rad u drvu. Drveni polikromni oltar Anđela Čuvara s oltarnom palom i skulpturama, iste je stilske pripadnosti kao i sav ostali inventar crkve, sakristijski ormar, dvije ispovjedaonice, relikvijar u obliku monstrance na oltaru Anđela Čuvara, relikvijar na oltaru sv. Barbare, šest drvenih svijećnjaka, dva drvena svijećnjaka na oltaru Anđela Čuvara i tri drvena svijećnjaka na oltaru sv. Barbare.

Lokacija: Rtić
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: R-32
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Orgulje u crkvi sv. Marije

Orgulje u Crkvi sv. Marije u Lukovdolu mehaničkog su sistema, s 9 registara, 1 manualom i pedalom. Djelo su zagrebačke tvrtke „M. Heferera sin“, građene oko 1893. godine. To je solidno djelo domaće tvrtke, danas u dosta zapuštenom stanju. Opseg manuala je C-f3, a pedala C-a. Natpis na pločici podsjeća da su orgulje u više navrata nagrađivane: Trst 1882., velikom kolajnom u Budimpešti 1885., te počasnom diplomom 1889. u Osijeku. Trodijelni prospekt sa srednjim povišenim, konzolno podržanim tornjem, uzdiže se na visokom postolju. Polja sa sviralama uokviruju pilastri. Nad piramidalno oblikovanim sviralama, bogate su rezbarene zavjese s motivima vinove loze i grozdova.

Lokacija: Lukovdol
Klasifikacija: glazbeni instrument

Autor: M. Heferer i sin

Oznaka kulturnog dobra: Z-4605
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Sv. Franje Ksaverskog

Smještena je izvan naselja Lukovdol na brežuljku, usred šumskog područja. Podignuta je 1663. g. Crkva je izvorno građena kao centralni objekat s manjom apsidom, dok je sveobuhvatnom obnovom 1713. g. povišena i dograđena joj je poligonalna apsida. Jedinstveni prostor broda ima svod na timpanima dok je svod svetišta križni. Monolitna je građevina s masivnim zvonikom (izvorno branič kula). Cjelokupne unutrašnje površine oslikane su u dva sloja, prvi sloj je barokni dok je drugi sloj oslik autora Antoninia iz Osilnice s početka 20. st.

Lokacija: Rtić, Rtić
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1663. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5033
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Rijeci
Kontakt adresa KO: Užarska 26, 51000 Rijeka

Telefon: 051/ 311-300

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska