Vodič kroz kulturnu baštinu grada Vrbovca

Grobnica obitelji d’Havlin i de Piennes

Grobnica obitelji d’Havlin et de Piennes podignuta je 1912. godine na gradskom groblju u Vrbovcu na poticaj markiza de Piennesa, vlasnika vrbovečkog dvorca i posjeda. Konstruirana je od betona te obložena crnim granitom, uz primjenu arhitektonskih elemenata klasicizma. Istaknuti detalji su kanelirani stupovi i krovna piramidalna forma unutar koje je kupola obložena zlatnim mozaikom. Projekt je nastao unutar arhitektonskog poduzeća Kovačić i Ehrlich, a autorstvo se pripisuje arhitektu Viktoru Kovačiću.

Lokacija: Vrbovec
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1912. st.
Autor: Viktor Kovačić

Oznaka kulturnog dobra: Z-3654
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kulturno – povijesna cjelina Vrbovec

Kula Petra Zrinskog u VrbovcuU središtu grada Vrbovca, na povišenoj poziciji, očuvana je povijesna jezgra naselja nastala oko nekadašnjeg vrbovečkog kaštela od kojeg je sačuvana samo jugozapadna cilindrična kula i župna crkva sv. Vida, najistaknutiji dio povijesne cjeline. Toranj crkve je dominantna vertikala ovog povišenog prostora i ima repernu ulogu za okolni nizinski prostor u svim prilaznim vizurama. Povijesni tok ulice vodi od željezničkog kolodvora na jugu pored crkve prema sjeveru naselja. Jugoistočno od crkve je zgrada starog suda, kasnobarokno-klasicistička građevina, a jugozapadno kapela M.B Lurdske. Ovaj najstariji i najuži središnji dio naselja ljevkastog oblika uokviren je ulicama, a dopunjavaju ga ostaci nekadašnjeg perivoja pretvoreni u gradski park.

Lokacija: Vrbovec
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 14. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3533
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Kurija župnog dvora

Kurija župnog dvora sagrađena je 1819. godine donacijom grofice Eleonore Patačić u baroknoj tradiciji uz vidljiv utjecaj klasicističkog oblikovanja. Jednokatnica pravokutnog tlocrta s podrumom ima svođene prostorije prizemlja raspoređene uz središnji hodnik, dok prostorije kata imaju strop. Djelomično je sačuvana oprema i elementi dekoracije interijera.

Lokacija: Vrbovec
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1819. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2352
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Vida

Crkva je izvorno gotička građevina sagrađena krajem 15. ili početkom 16. st. koja današnji izgled dobiva baroknom obnovom u drugoj polovini 18. st. te prigradnjom bočne kapele i ulaznog trijema u 19. st. Jednobrodna je, užeg svetišta zaključenog poligonalnom apsidom, a križni tlocrt proizlazi iz postave kapele sv. Križa sjeverno, te zvonika sa sakristijom u prizemlju južno uz svetište. U cijelosti je svođena u razdoblju baroka. Srednjovjekovno porijeklo vidljivo je na eksterijeru s obzirom na elemente poput poligonalnog svetišta s kontraforama ili zvonika s ugaonim klesancima i gotičkim biforama, dok je interijer poprimio barokni karakter. Djelomično je sačuvan barokni inventar.

Lokacija: Vrbovec, Trg Petra Zrinskog
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2064
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Dvorac Lovrečina

Nekoliko kilometara sjeveroistočno od Vrbovca, u nizinskom predjelu, nalazi se dvorac poznat pod nazivom Lovrečina – grad. Sagradio ga je I. Gezthya u 16. st. nakon kojeg se izmjenjuju brojni vlasnici, a 1909. g. darovan je Družbi sestara milosrdnica u čijem vlasništvu je i danas. Tvrđava grad spominje se prvi put 1540. g. Za vrijeme seljačke bune 1755. g. bio je oštećen, pa ga tadašnji vlasnik Ladislav Kiš obnavlja i istovremeno proširuje dogradivši postojećim dvama krilima novo sjeverno i zapadno krilo. U intervencijama 19. st. dvorac je izgubio sjeverno i zapadno krilo te se formirao tlocrt u obliku ključa s glavnim južnim krilom. Obnovljen je 1898. g. u neorenesansnom stilu.

Lokacija: Kućari
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2253
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kapela sv. Tri kralja s grobljem

Barokna grobljanska kapela čija je gradnja datirana u 1713. godinu rijedak je primjer trikonhalne građevine. Jednobrodna je, a križni tlocrt proizlazi iz polukružnih bočnih kapela smještenih s obje strane broda zaključenog polukružnim svetištem, uz koje je sakristija. Na glavnom pročelju je zvonik. Kapela je u cijelosti svođena i ima djelomično sačuvan barokni inventar.Od nadgrobnih spomenika na prostoru groblja ističe se mauzolej obitelji d’Havlin et de Piennes, sagrađen prema projektu Viktora Kovačića 1911. godine.

Lokacija: Vrbovec
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1713. god.
Autor: Viktor Kovačić

Oznaka kulturnog dobra: Z-2890
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Ostaci kaštela, Trg Petra Zrinskog

Kaštel obitelji Patačić je uz dvokatnu kulu kružnog tlocrta jedina sačuvana građevina nekadašnjeg utvrđenog grada Vrbovca. Izvorno je kaštel kasnosrednjovjekovnog porijekla bio trokrilni objekt građen većinom od drveta, no nakon što je izgorio 1755. godine pregrađen je od strane obitelji Patačić i dobiva današnji izgled. Njegovo sjeverno krilo je pregrađeno i postaje jednokatan zidani slobodnostojeći objekt izduljenog pravokutnog tlocrta, a kao zaseban element sačuvana je dvokatna kula stožastog krova. Riječ je o značajnim profanim objektima grada Vrbovca smještenim u središtu grada koje ujedno predstavlja bitan arheološki lokalitet.

Lokacija: Vrbovec, Trg Petra Zrinskog
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3161
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Lovre

Izgradnja prvotne crkve kasnogotičkih obilježja veže se uz 17.st., a današnji izgled dobiva kasnobaroknom dogradnjom 1779. godine kada postaje jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta sa zaobljenim svetištem, sakristijom i zvonikom uz južno bočno pročelje. Izduljen prostor broda nadsvođen je bačvastim svodom sa susvodnicama, a svetište češkom kapom na uglovima poduprtom polustupovima. Od inventara se ističe barokna propovjedaonica s ikonografski rijetkim prikazom Jonine ribe. Arhitektonski slojevita građevina pripada značajnim sakralnim objektima vrbovečkog područja.

Lokacija: Lovrečka Varoš
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3162
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kapela Uznesenja Blažene Djevice Marije i ostaci dvorca

Kapela iz sredine 18. stoljeća jedini je sačuvani dio vrlo vrijedne cjeline ranobaroknog dvorca, jednog od najznačajnijih tog tipa u sjevernoj Hrvatskoj. Dvorac izduljenog, pravokutnog tlocrta sagrađen u 17. stoljeću prvotno je bio u posjedu jezuita, a zatim križevačke nadbiskupije. Tipična ranobarokna organizacija prostora sastojala se u nizanju pravokutnih prostorija uz arkadni trijem otvoren prema dvorištu. Dvorac je radi ruševnosti uklonjen 1986. godine izuzev podruma, a sačuvan je ulazni dvorišni portal lučnog otvora. Kapela je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s ravno zaključenim, u unutrašnjosti zaobljenim svetištem, jednokatnom sakristijom i drvenim zvonikom na glavnom zapadnom pročelju. Svođena je baroknim križnim svodom. Pripada najznačajnijim sakralnim objektima na vrbovečkom području.

Lokacija: Gornji Tkalec
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3163
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kaštel Patačić

Kaštel obitelji Patačić je uz dvokatnu kulu kružnog tlocrta jedina sačuvana građevina nekadašnjeg utvrđenog grada Vrbovca. Izvorno je kaštel kasnosrednjovjekovnog porijekla bio trokrilni objekt građen većinom od drveta, no nakon što je izgorio 1755. godine pregrađen je od strane obitelji Patačić i dobio je današnji izgled. Njegovo sjeverno krilo postalo je jednokatan zidani slobodnostojeći objekt izduljenog pravokutnog tlocrta, a kao zaseban element sačuvana je dvokatna kula stožastog krova. Riječ je o značajnoj profanoj građevini u središtu grada Vrbovca na lokaciji koja je ujedno bitan arheološki lokalitet.

Lokacija: Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 30
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1755. god. do 1800. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5325
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Zagrebu
Kontakt adresa KO: Mesnička 49, 10000 Zagreb

Telefon: 01/ 4851-522

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska