Kulturna dobra grada Ploče

Ruševine crkve sv. Andrije

U mjestu Baćina na predjelu Sladinac, nalaze se ostaci ranokršćanske crkve bazilikalnog tipa, prema tradiciji posvećene sv. Andriji, a koja je bila dio većeg cemeterijalnog kompleksa, nastalog u sklopu djelovanja naronitanske biskupije. Crkva pripada tipu jednobrodne bazilike 6. stoljeća sa širokom potkovičastom apsidom, bočnim nadogradnjama, te konfesijom za pohranu relikvija. U ranom srednjem vijeku, promjenom svodne konstrukcije, nekadašnja bazilika pretvara se u predromaničku crkvu presvođenu bačvastim svodom, raščlanjenu bačvasto presvođenim nišama. Crkva sv. Andrije morala je biti glavno svetište i mjesto ukopa jednog od antičkih naselja, evidentiranih na području Baćine.

Lokacija: Baćina
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 6. st. do 11. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4466
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Zađe s ostacima ville rustice

Na području Baćine (grad Ploče), na položaju Zađe, oko 200 m sjeveroistočno od magistrale, a nešto sjevernije od zaselka Podmeđina – Tomaševići, nalaze se ostatci antičkoga gospodarskog sklopa (ville rustice) smještenog uz sam rub plodnoga polja kojeg sa sjeverne strane zatvaraju brda Vlačina i Gradina.
Nalazište je smješteno na obrađenome zemljištu te su ostatci arhitekture dobrim dijelom razgrađeni i uglavnom korišteni za gradnju suhozidnih međa. Uočavaju se dva odvojena sklopa međusobno udaljena oko 150 m. Osim brojnih klesanaca koji se uočavaju u suhozidnim međama, o postojanju antičkih građevina svjedoče i mnogobrojni površinski nalazi: ulomci rimskoga krovnog crijepa (tegule, imbreksi) i keramičkih posuda (amfore, pitosi), uočeni na više odvojenih lokacija.
Ovo nalazište važna je potvrda antičkoga života na području donje Neretve, posebice na području Baćine.

Lokacija: Baćina
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 2. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5997
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Luke

Crkva sv. Luke nalazi se u zapadnom dijelu Baćine, na uzvisini zapadno od jezera Crniševo. Današnja crkva je jednobrodna građevina s četvrtastom apsidom i zvonikom na preslicu uzdignutim nad zapadnim pročeljem, te vjerojatno potječe iz 17. stoljeća. Unutrašnjost broda presvođena je gotičkim svodom oštro prelomljenog luka. Crkva se spominje prvi put u 14. stoljeću, a iz istog vremena potječu i ostatci srednjovjekovnog groblja od kojeg je sačuvano nekoliko nadgrobnih ploča. Ističe se jedan ulomak ploče uzidan lijevo od ulaznih vrata na zapadnom pročelju, ukrašen motivom polumjeseca i rozete.

Lokacija: Baćina
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5806
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Jurja s ostatcima antičke villae rusticae

U Zavodu, zapadnom dijelu Baćine u središnjem dijelu polja, sagrađena je crkva sv. Jurja na ostacima antičke ville rustice iz kraja 1. i početka 2. stoljeća. Kao matica srednjovjekovne župe Baćina, spominje se prvi put u 14. stoljeću. Današnji oblik crkva je dobila u 19. stoljeću, te predstavlja jednobrodnu građevinu s četvrtastom apsidom, orijentiranu istok – zapad. Nad zapadnim pročeljem uzdiže se trodijelni zvonik na preslicu. Oko crkve se prostire veliko groblje u sklopu kojega se čuvaju rijetki ostatci nekadašnjeg antičkog građevnog sklopa, poput torkulara s naknadno usađenim križem.

Lokacija: Baćina
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6030
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Tamnica

Brdo Kozjak nalazi se na lijevoj obali Neretve, u blizini ušća, a arheološko nalazište na položaju Tamnica, na južnim terasasto uređenim padinama. Na površini i na suhozidnim međama, uočava se velika količina površinskih nalaza, ulomaka antičkog crijepa (tegulae, imbrices), te keramike. Prilikom krčenja zemljišta pronađen je ulomak poklopca neukrašenog sarkofaga, ulomak natpisa nadgrobne stele, te ulomak staklene posude. Na temelju svih nalaza, može se zaključiti da se radi o kasnoantičkom nalazištu vjerojatno ostacima ville rustice ili manjeg naselja. Arheološko nalazište na brdu Kozjak potvrđuje pretpostavku o gustoj naseljenosti doline Neretve pogotovo u kasnoantičkom razdoblju, s tadašnjim kulturnim i političkim žarištem u gradu Naroni.

Lokacija: Ploče
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 4. st. do 6. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4378
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Slika Bogorodica s Djetetom i svecima

Slika Bogorodica s Djetetom i svecima, Filippo Naldi, 18. st., ulje na platnu, 440×285 cm, iz crkve sv. Jurja u Baćini, vlasništvo Splitske nadbiskupije, Poljana Kneza Trpimira 7, 21 000 Split

Lokacija: Baćina
Klasifikacija: likovna umjetnost
Vrijeme nastanka: 18. st. do 18. st.
Autor: Filippo Naldi

Oznaka kulturnog dobra: P-4757
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište s ostacima crkve sv. Anastazija (Staša)

Ostaci starije crkve sv. Anastazija (Staša) nalaze se uz začelje današnje župne crkve u mjestu Staševica, udaljenom 10 km sjeverno od grada Ploča. Radi se o pravilno orijentiranoj, jednobrodnoj građevini s polukružnom apsidom nad čijim je zapadnim dijelom sagrađena nova crkva. Na temelju dosadašnjih spoznaja i istraživanja manjeg obima, crkva je imala dvije građevinske faze, kasnoantičku i srednjovjekovnu, a prvotna crkva definirana je kao starokršćanska građevina 5.-6.st. koja pripada kulturnom krugu tadašnjeg kršćanskog središta Narone.

Lokacija: Staševica
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4915
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Prapovijesno arheološko nalazište Grebine u Sladincu kod grada Ploče

Prapovijesni tumul – gomila nalazi se na sjevernim padinama brda Grebine u mjestu Sladinac na području Baćine, oko 1 km sjeverno od grada Ploče, u samom usjeku iznad magistrale, čijom je gradnjom nalazište oštećeno. Tumul je sačuvane visine oko 1,5m, građen je od kamena i zemlje, s vidljivim obrubnim vijencem promjera oko 4,5m. Od pronađenih nalaza, uz ljudske osteološke ostatke na temelju kojih se pretpostavljaju minimalno dva ukopa, ističu se nalazi fine grčko-helenističke keramike, ulomak mača, željeznog koplja, željezni bojni nož, fibule, ukrašene igle, dijelovi toka, naušnice, perlice od stakla i jantara, te brojni sitni brončani dijelovi još nedefiniranih predmeta. Prema načinu ukopa i samim nalazima, tumul se može okvirno datirati u helenističko razdoblje tj. u 4. i 3.st.pr.Kr. te predstavlja, za ovo područje izrazito rijetki i vrijedni tip grobnog ukopa.

Lokacija: Baćina
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 4 st.p.n.e. do 3 st.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: P-4956
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Dubrovniku
Kontakt adresa KO: C. Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik

Telefon: 020/323-191

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska