Kulturna dobra grada Novi Vinodolski

Kulturno povijesna urbanistička cjelina Novi Vinodolski

Prethistorijska gradina na Ospu i rimski nalazi i kasnoantička utvrda Lopar, ukazuju na vrlo ranu naseljanost područja vezanog za povijesni prometni pravac Taratica-Senia.Povijesna jezgra razvija se od srednjega vijeka, kada knezovi krčki podižu kaštel, utvrdu koja brani istočni ulaz u Vinodol.Grad sa drugim Vinodolskim naseljima spominje se 1288. donoseći glagoljicom pisani Vinodolski zakon. Istočnom padinom grada razvija se pučko podgrađe kaštela s gotičkom crkvom Sv.Trojstva a razvojem turizma krajem 19.st. naselje se širi duž obale. Na trgu očuvana je kula Kvadrac i dio bedema samo u fragmentima. Župna crkva Sv. Filipa i Jakova ima značaj stolnice i sjedište Modruških biskupa.

Lokacija: Novi Vinodolski
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 13. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5087
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Pokaznica iz crkve BDM Karmelske

Ledenička pokaznica je – pored srodnih na ovom području, onih u Hreljinu i Novom Vinodolskom – najstarija, te potvrđuje postojanje solidne radionice, visokorazvijenog ukusa i znalačke vještine. Iako nije sačuvana u svom prvobitnom obliku, tj. u obliku moćnika, uspjela je zadržati eleganciju cjeline i svoje skladne proporcije. Načinjena je u 15. st. iz srebra, naknadno pozlaćenog, visoka je 53 cm, promjera 18 x 15 cm i teška 176 dkg. Nodus u obliku tempietta s edikulicama ispunjenim svetačkim figuricama ističe se naročito bogatim gotičkim dekorativnim elementima.

Lokacija: Ledenice
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6655
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Inventar crkve sv. Filipa i Jakova

Inventar objedinjuje umjetnine od XV do XIX st. Ističu srebrni relikvijari glave svetica XIV – XV. st., pokaznica XV st., dva brevijara XV. st., drveni kipovi Bogorodice i svetaca XVII st., te oltarni kipovi djelo radionice Somazzi iz 1807. g.

Lokacija: Novi Vinodolski
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RRI-142
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Olupina njemačkog ratnog broda “TA 45” (SPICA)

U kanalu između Krka i kopna, nedaleko Novog Vinodolskog nalazi se olupina potonule torpiljarke TA 45. Radi se o ratnom brodu prvotnog naziva „Spica“ koji je pripadao talijanskoj mornarici kao laka krstarica još u 1. svjetskom ratu, a dodatno je preuređen pred 2. svjetski rat. Nakon pada Italije preuzima ga njemačka mornarica, oprema radarom i uvrštava u sustav 11. divizije za osiguranje 1944/45. godine. Potopili su je britanski torpedni čamci u travnju 1945. Danas se olupina nalazi na dubini od 51 – 60 metara. Posebna je vrijednost olupine brodsko naoružanje: dva torpeda, topovi od 100mm, 40mm i 20 mm

Lokacija: Novi Vinodolski
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1944. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-15
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Frankopanski kaštel s kulom Kvadrac

Izgrađen je sredinom 13.stoljeću kao Frankopanska utvrda. Smješten je u središtu grada Novi Vinodolski. Izvorni tlocrt bio je četverokut s kvadratnom kulom nazvanom “ Kvadrac “, okruglom kulom i stambenim objektom. Kompleks je bio opasan vanjskim zidinama s manjim bastionima. Uz djelomično sačuvano prvotno oblikovanje kaštel ima izuzetno povijesno značenje jer se u ” velikoj palači ” pisao Vinodolski zakon (1288. godine) koji je usvojen na trgu ispred kaštela iste godine

Lokacija: Novi Vinodolski
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-840
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Narodni muzej i galerija Novi Vinodolski – muzejska građa

U Registar kulturnih dobara RH upisane su Umjetnička i Etnografska zbirka Narodnog muzeja i galerije Novi Vinodolski.
Umjetnička zbirka sadrži radove slikara i kipara te sudionika vinodolske likovne kolonije. Najznačajniji umjetnici zastupljeni u Zbirci su Menci Clement Crnčić, Oton Iveković, Vera Nikolić, Jozo Kljaković, Lina Crnčić Virant, Zdenka Pexidr Srića, Vladimir i Ivan Potočnjak, Marko Peroš, Zdenko Kolacio, Josip Turkalj i drugi. Zbirka sadrži djela nekoliko nepoznatih starih majstora te skulpture iz napuštenih kapelica u okolici Novog i antependij iz 1656. godine iz crkvice sv. Fabijana i Sebastijana, koji su joj poklonili Frankopani. Gotovo svi autori radova u Umjetničkoj zbirci su na neki način vezani za Novi, bilo rođenjem ili su povremeno živjeli i stvarali u Novom ili su slikali motive ovog kraja i njegove poznate ličnosti.
Etnografska zbirka sadrži uporabne predmete koji su se koristili u svakodnevnom životu u Novom Vinodolskom i okolici: mušku i žensku narodnu nošnju, zapise narodnih pjesama i Žitaka Mesopusta – kronike grada koje se pišu i čitaju svake godine od 1862. godine (svake godine nakon Pepelnice dodaje se u Zbirku novi žitak).
Sačuvani predmeti govore o životu ljudi i običajima od kojih su se neki sačuvali i do današnjih dana.
Zbirka obuhvaća uporabne predmete koji su se nalazili u svakoj kući uz nekadašnje ognjišće i to najrazličitije posude u kojima se pripremala i čuvala hrana (lonci, zdjele, peke), držače posuda, pegle, mlince, kamenice, ali i predmete i oruđa za rad u polju i vinogradu, predmete za izradu tkanine (tkalački stan, preslice i vretena). Posebno je vrijedna stara odjeća, nošnja izrađena od platna (sarze, berhani, košulje, marame), krzna (kotige), brokata (šajnice), a koju su naši stanovnici nosili za rad i u svečanim prigodama (vjenčanje, za odlazak u crkvu). U Zbirci su zastupljene i sopile, narodni glazbeni instrument.

Lokacija: Novi Vinodolski
Klasifikacija: muzejska građa

Oznaka kulturnog dobra: Z-5204
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Novljanski mesopust

Novljanski mesopust lokalni je naziv za pokladne običaje Novog Vinodolskog te se ubraja u godišnje običaje zimskoga ciklusa. Kontinuitet i mijene Novljanskoga mesopusta mogu se sustavno pratiti od polovice 19. stoljeća do danas.
Pokladni običaji u Novom Vinodolskom odvijaju se u razdoblju od tri tjedna prije početka korizme. Tijekom Novljanskoga mesopusta sudionici pokladnim praksama zaposjedaju gradski javni prostor. Pritom se svim žiteljima omogućava uključenje u pokladna zbivanja i briše striktna granica između izvođača i publike.

Lokacija: Novi Vinodolski
Klasifikacija: običaji, obredi i svečanosti
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5397
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Marina s arheološkim nalazištem na otočiću Sveti Marin

Crkva svetog Marina na istoimenom otočiću (nekad zvan Čaplen) smještena nasuprot kasnoantičke utvrde Lopar u Novom Vinodolskom, jednobrodna je pravokutna građevina s poligonalnom apsidom koja je s unutrašnje strane polukružnog tlocrta. Presvođena je kamenim svodom, zidana nepravilnim lomljenim vapnencem s rustično izvedenim ulazom i malom preslicom za zvono na pročelju. Prema svojim karakteristikama, crkva se datira u 17. stoljeće kada je obnovljena nakon razaranja Novog Vinodolskog u uskočko-mletačkom ratu. Posljednja je obnova kapele bila 1818. godine kada je ojačana novim obodnim ziđem koje naliježe uz unutrašnje lice do metra očuvanih dijelova ziđa starije kapele.

Lokacija: Novi Vinodolski
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6742
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Rijeci
Kontakt adresa KO: Užarska 26, 51000 Rijeka

Telefon: 051/ 311-300

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska