Kulturna dobra grada Metkovića

Arheološka zona i kulturno-povijesna cjelina Narona – Vid

Grad Narona sagrađen je na mjestu sela Vid kod Metkovića. Počeci grada sežu u doba helenizma kada ovdje nastaje važno trgovište ili emporion koji za rimske prevlasti prerasta u jedan od najznačajnijih rimskih gradova na istočnoj obali Jadrana, a koji dobiva status kolonije, te postaje sjedište Naronitanskog konventa. Grad je bio utvrđen bedemima s kulama, a s istočne strane omeđen tokom rječice Norin. Za vladavine cara Augusta Narona doživljava procvat, a iz ovog razdoblja ističe se hram Augusteum na forumu, u sklopu kojeg je otkriveno 15 statua carske obitelji. U doba kasne antike, Narona postaje važno kršćansko žarište i sjedište naronitanske biskupije, a propada početkom 7. stoljeća.

Lokacija: Vid
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 4 st.p.n.e. do 7. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6193
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološki muzej Narona – muzejska građa

Arheološki muzej Narona, izgrađen na ostacima antičkoga grada Narone, današnjeg mjesta Vid kod Metkovića, u svojim zbirkama prikuplja, čuva, proučava i izlaže arheološku baštinu antičke Narone i naronitanskog područja.
Arheološka zbirka sastoji se od 2833 predmeta ukrasne, uporabne i sepulkralne namjene od različitih materijala (kamen, metal, staklo, kost, poludrago kamenje). Predmeti datiraju od 3. stoljeća prije K. do 14. i 15. stoljeća, a ističe se 15 statua carske obitelji iz hrama Augusteuma.
Numizmatička zbirka sadrži 280 primjeraka novca izrađenoga od bronce, srebra i zlata. Zbirka obuhvaća grčki, grčko – ilirski, rimski republikanski, rimski carski, bizantski te novac srednjega i novoga vijeka. Novac je datiran od 3. st. prije Krista do kraja 19. st..Numizmatička zbirka svojom raznovrsnošću omogućava uvid u povijest i život ovoga važnog antičkoga grada te ilustrira političke, gospodarske i trgovačke veze stanovnika Narone i Vida od helenističkoga do suvremenoga doba.

Lokacija: Vid
Klasifikacija: arheološka građa
Vrijeme nastanka: 3. st. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4518
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Vida

Crkva sv. Vida kod sela Vid, nastala je na ruševinama starokršćanskog kompleksa, vjerojatno u 14. ili 15. stoljeću o čemu svjedoči pronađeno kasnosrednjovjekovno groblje. Današnja crkva iz 18. stoljeća je jednobrodna građevina s pravokutnom apsidom, orijentirana istok – zapad, s trodijelnim zvonikom na preslicu baroknog sloga. Starokršćanska bazilika je imala polukružnu apsidu, a u sjevernom aneksu je pronađena krstionica s osmerokutnim krsnim zdencem. Nedostatak ranosrednjovjekovnih nalaza na ovom lokalitetu govori u prilog teoriji o prekidu života na ovom prostoru i njegovom ponovnom naseljavanju od strane novo pridošlog stanovništva na ruševinama zaboravljenog grada Narone.

Lokacija: Vid
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 6. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5328
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Erešova kula

Kula četvrtastog tlocrta sagrađena je na južnom potezu zidina antičke Narone, a sastoji se od prizemlja i dva kata s dvoslivnim krovom. Građena je od nepravilnih klesanaca, a uz njen istočni zid je dograđena manja prizemnica. U zidove kule ugrađene su brojne antičke spolije – natpisi, ulomci arhitektonske plastike, te dijelovi figuralne skulpture. Kula je sagrađena u prvoj polovici 19 st., a sagradio ju je svećenik Bariša Ereš prema kojemu je kula dobila ime.

Lokacija: Vid
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5304
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kuća Markota

Kuća Markota je smještena u središnjem i najstarijem dijelu sela Vid i predstavlja vrijedan primjer seoske arhitekture s kraja 18. i početka 19. stoljeća, a koju čini gospodarski dio u prizemlju i stambeni na katu. U zidove kuće ugrađene su brojne antičke spolije od kojih se ističu ulomci dvije nadgrobne stele, te ulomci razne arhitektonske plastike.

Lokacija: Vid
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: RST-0545-1971.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kuća Bukovac-Šiljeg

Kuća Bukovac – Šiljeg smještena je u središnjem i najstarijem dijelu sela Vid i tipičan je predstavnik stambene seoske arhitekture s kraja 18. i početka 19. stoljeća, a koju čini gospodarski dio u prizemlju i stambeni na katu. U zidove kuće ugrađene su brojne antičke spolije – ulomci natpisa i arhitektonske plastike.

Lokacija: Vid
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-0708-1973.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kula

Kula je sagrađena od Turaka oko 1500. g. i izvorno bila smještena na ušću Norina u stari tok Neretve, a prokopom novog korita, ostala na lijevoj obali, nasuprot mjestu Kula Norinska. Kula je višekatna građevina kružne osnove, podijeljena vijencima, s nizom otvora za topove, građena od opeke i obložena klesanim kamenom. Vrata s pomičnim mostom bila su smještena prema rijeci, a uz kulu je postojala i džamija, te pristanište za brodove.

Lokacija: Metković
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5464
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Gradsko kulturno središte Metković. Ornitološka zbirka Metković

Ornitološka zbirka obuhvaća preparate ptica, sisavaca i gmazova delte Neretve te etnografsku građu vezanu uz lov i ribolov. Ptice koje je prikupilo Lovačko društvo Metković, obradio je i preparirao dr.Dragutin Rucner, poznati hrvatski orintolog i preparator. Najvrijedniji dio muzejske građe su primjerci danas već nestalih vrsta ptica iz Dalmacije i Hrvatske (močvarna strnadica – emberiza schoeniclus, brkata sjenica – panurus biarmicus, dalmatinski pelikan – pelecanus crispus,…) i danas ugroženih vrsta hrvatske faune (zelena žuna – picus viridis, krški sokol – falco biarmicus, bjeloglavi sup – gyps fulvus, bukavac nebogled – botarus stellaris…).
Ornitološka zbirka Metković za javnost otvorena 1952. godine, po veličini spada među najveće zbirke takve vrste u Europi. Zbirka je kao vrijedna kulturna baština ušla je u postupak prerastanja u Prirodoslovni muzej Metković.

Lokacija: Metković
Klasifikacija: muzejska građa
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5115
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Dubrovniku
Kontakt adresa KO: C. Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik

Telefon: 020/323-191

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska