Kulturna dobra grada Kastva

Crkva sv. Antuna Pustinjaka

Crkva sv. Antona pustinjaka u selu Jurjenići južno od grada Kastva, nalazi se uz prometnicu koja iz sela vodi prema Kalvariji i gradskom groblju. Pravilno orijentirana, gotička jednobrodna crkva s istaknutom polukružnom apsidom iz 15.st., a nedugo nakon izgradnje iznutra je oslikana freskama, znatno oštećenim tijekom kasnijih obnova. Na freskama su uparani brojni glagoljski natpisi kao i na sjevernom zidu s datacijom 16. travnja 1453. god. i posvetni latinični iz doba obnove 1875. god. U 19. st. crkva doživljava dvije veće obnove 1837.god. produžuje se brod prema istoku i dograđuje nova, bačvasto svođena apsida, a 1875.god. dograđuje se novi zvonik na preslicu i lopica -trijem.

Lokacija: Kastav, Jurjenići
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2205
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crekvina-nedovršena građevina Crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije

Ostaci nedovršene crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije nalaze se na sjevernom srednjovjekovnom dijelu grada Kastva. Građena na lokaciji bivše manje ruševne crkve istog titulara koja je u potpunosti porušena radi gradnje nove. Gradnja crkve impozantnih razmjera (trebala je moći primiti 4000 vjernika) započeta je 1769. godine, u vrijeme trgovačkog i gospodarskog procvata ovog kraja uslijed proglašenja riječke «slobodne luke». Gradnju crkve na mjestu manje srednjovjekovne, pokrenuli su 1769. g. riječki isusovci, upravitelji Kastava. Nakon izgradnje temelja, svetišnog dijela i zapadnog lateralnog zida do visine vijenca obustavljena je gradnja uslijed ukinuća reda Družbe Isusove 1773. g.

Lokacija: Kastav
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1769. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1991
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Lucije

Crkva sv. Lucije nalazi se na gradskom groblju u podnožju Kastva.Vjerojatno je izgrađena u 15. st. kao i većina crkvica u okolici.Današnji oblik dobila je 1886. g. u duhu neoklasicizma na ovom području sa baroknim oltarom.Obnova je datirana natpisom na pročelju.Od izvornog objekta ostala je samo opisana apsida polukružnog oblika.Pred pročeljem, koje zaključuje zvonik na preslicu je neoklasicistički trijem (lopica) na šest stupova sa dvostrešnim krovištem otvorena podgleda.Pročelje je raščlanjeno portalom flankiranim dvama lučnim prozorima.Nad prozorima su ugrađene kamene glavice anđela.Na ulazu u groblje ugrađene su spolirani dijelovi baroknih skulptura.

Lokacija: Kastav, na groblju
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2207
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Sv. Trojstva (Sveta Trojica)

Crkva sv Trojstva nalazi se na sjevernom dijelu Lokvine, središnjeg kastavskog gradskog trga. Podignuta je krajem 14. ili početkom 15. stoljeća, kao dvorska crkva tada vladajuće obitelji Walsee i tipološki je srodna sa sličnim objektima u Labinu i istarskom Gračišću. Pravilno je orijentirana jednobrodna crkva s pravokutnim svetištem i zvonikom na preslicu u osi pročelja. Građena je fino klesanim, uslojenim blokovima vapnenca. Na unutarnjim zidovima vide se tragovi oslika i glagoljičnih grafita.Unutrašnji zidovi broda, šiljasto zaključeni trijumfalni lukom i isto tako svod svetišta prekriveni su znatno oštećenim freskama s uparanim glagoljskim natpisaima

Lokacija: Kastav, Trg Lokvina
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2206
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Fabijana i Sebastijana

Crkva sv. Fabijana i Sebastijana kasnogotička jednobrodna crkva nalazi se pred ulazom u povijesnu jezgru Kastva, na Trgu M. Laginje. Podignuta je i oslikana freskama u 16. st. od izvornog oblika sačuvao se pravokutni brod. Vremenom su preko freski uparani brojni glagoljski natpisi. Tijekom obnove 1805. g. o kojoj svjedoči natpis na pročelju produljeno je svetište, izmijenjen zvonik na preslicu i dodana klasicistička lopica (trijem), pred ulazom i izmijenjen raspored i forma fasadnih otvora. Kratko iza ove slijedila je obnova unutrašnjosti kad se oštećuju izvorne i izrađuju nove freske figuralnih i ornamentalnih motiva. Krovište neoklasicističke lopice počiva na profiliranom arhitravu.

Lokacija: Kastav
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1992
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Mihovila

Nalazi se između Kastva i Matulja na vrhu istoimenog brežuljka značajnog zbog održavanja 1. istarskog tabora 1871. g. smatra se početkom hrvatskog narodnog preporoda u Istri. Crkva je romanička jednobrodna građevina s polukružnom opisanom apsidom. Na unutrašnjim zidovima vidljivi su ostaci znatno devastiranih fresaka. U 19.st. prigrađen joj je trijem (klonica) jedno od niza sličnih realizacija mjesne graditeljske radionice i obnovljen zvonik na preslicu. U zidani stipes oltara naknadno je uzidana škropionica. Temeljito je restaurirana tijekom 2004.i2005.g.Crkva i njezin okoliš smatraju se potencijalnim arheološkim lokalitetom na Kastavštini i jedina je još zadržala kvalitetu vizura.

Lokacija: Kastav
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-112
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kulturno-povijesna urbana cjelina Kastva

Naselje smješteno sjeverozapadno od Rijeke na putu Tarsatika-Tergeste. Srednjovjekovna se jezgra razvila na mjestu japodske gradine. Intenzitet života pokazuju i arheološki ostaci nekropole u obližnjoj uvali Mišinci. Kastav je u srednjem vijeku središte gospoštije sa pripadajućim Veprinacom, Mošćenicama i lukom Volosko, te dobiva urbane karakteristike. Početkom 15.st. ima i statut pisan glagoljicom i hrvatskim jezikom a djelovanje popova i notara glagoljaša čini ga hrvatskim kulturnim središtem šireg područja sve do 19.i 20. st. Novu gradnju baroknih stilskih osobina u Kastvu provode riječki isusovci koji njime vladaju u 17. i 18.st. Srednjevjekovna je jezgra opasana bedemom i kulama.

Lokacija: Kastav
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 11. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2687
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Rijeci
Kontakt adresa KO: Užarska 26, 51000 Rijeka

Telefon: 051/ 311-300

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska