Kulturna dobra grada Hrvatska Kostajnica

Kulturno-povijesna cjelina grada Hrvatska Kostajnica

Hrvatska je Kostajnica smještena na lijevoj obali rijeke Une. Na riječnom otoku sačuvana je srednjovjekovna utvrda. Prvi se put spominje u 13. stoljeću, ali se može pretpostaviti da je šire područje naseljeno već u pretpovijesno vrijeme. Nakon prestanka turske okupacije u 17. st. Kostajnica postaje trgovačko i prometno središte Vojne krajine. U tijeku 18. st. razvija se barokna gradska jezgra, a obrambeni je sustav Vojne krajine, uz obnovu kaštela na otoku, pojačan gradnjom impozantne zvjezdolike utvrde na brdu Djed. Početkom 19. st. doživljava kratkotrajnu francusku upravu, kada nastaju građevine klasicističkih stilskih osobina i veliki drveni most preko Une. Godine 1871. dobiva status grada, nakon čega se još intenzivnije razvija i izgrađuje. Gospodarski i kulturni procvat Kostajnica doživljava na prelasku iz 19. u 20. stoljeće, pa sve do Drugoga svjetskog rata. Poslijeratno razdoblje obilježeno je degradacijom povijesne jezgre i njezinih arhitektonskih spomenika, te širenjem grada na okolne padine brežuljaka.

Lokacija: Hrvatska Kostajnica
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 13. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5330
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Zgrada, Ulica D. Trstenjaka 66

Jednokatnica pravokutnog tlocrta sagrađena početkom 19. st. u kasnobarokno-klasicističkim oblicima na uskoj i dugačkoj parceli usječenoj u brdo Djed u ulici Davorina Trstenjaka. Kuća se nalazi unutar povijesne jezgre naselja Hrvatska Kostajnica. Građena je kamenom i opekom te ožbukana glatkom žbukom, pokrivena biber crijepom. S obzirom na sačuvanu izvornost povijesne konstrukcije, arhitektonskih elemenata i stilskih detalja, jedna je od najznačajnijih kasnobarokno-klasicističkih građevina tog doba te ima izrazitu arhitektonsku i ambijentalnu vrijednost

Lokacija: Hrvatska Kostajnica, Ulica D. Trstenjaka 66
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3337
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Zgrada, Ulica Vladimira Nazora 14

Ugrađena jednokatnica pravokutnog tlocrta sa secesijskim obilježjima koju je početkom 20. st. podigao kostajnički poduzetnik Anton Peer. Smještena je na glavnoj komunikaciji kroz središte povijesne jezgre Hrv. Kostajnice. Kuća je građena kamenom i opekom te je žbukana kombinacijom grube i glatke žbuke, dvostrešno krovište pokriveno biber crijepom. Zbog očuvanosti u cijelosti svih izvornih secesijskih stilskih obilježja, zgrada ima izrazitu arhitektonsku i ambijentalnu vrijednost, a njen urbanistički značaj očituje se u tome da zajedno sa zgradom Suda i obližnjom bivše Gradske učione čini kompaktan potez reprezentativne građanske arhitekture.

Lokacija: Hrvatska Kostajnica, Ulica Vladimira Nazora 14
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3336
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva i samostan sv. Antuna Padovanskog

Crkva i samostan sv. Antuna Padovanskog na istaknutom su položaju u središtu povijesne jezgre Hrvatske Kostajnice, nasuprot starom gradu i povijesnom prijelazu rijeke Une. Crkva svojim pročeljem zajedno s raskršćem cesta i mostom oblikuje središte stare Kostajnice. Barokni kompleks čini jednobrodna dvoranska crkva i jednokatno samostansko krilo koje se okomito nadovezuje na crkvu i to u ravnini svetišta i sakristije. Kompleks je oštećen u Dom. ratu, a 1997. g. započinje obnova, pri čemu je vođeno računa o što većem poštivanju i očuvanju njegove izvorne konstrukcije i materijala. Obnavljanje je završeno 2003. g.

Lokacija: Hrvatska Kostajnica
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2790
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Ostaci kapele sv. Ane s grobljem i lokalitet srednjovjekovnog samostana

Kapela sv. Ane s grobljem nalazi se jugoistočno od povijesnog središta Kostajnice, a to je bila lokacija franjevačkog samostana u 13.st. Sagrađena je 1720.g. većim dijelom od kamene građe srušenog prvotnog franjevačkog kompleksa. Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta bila je vrijedan primjer barokne sakralne arhitekture. U Domovinskom ratu kapela je velikim dijelom srušena, no sačuvano je djelomično perimetralno ziđe svetišta i donji dio ziđa lađe. Južno od kapele sagrađena je u 19.st. klasicistička grobnica-mauzolej kostajničanske obitelji Miskić te podignut kameni obelisk. U ratu je grobnica minirana, dok je obelisk očuvan.

Lokacija: Hrvatska Kostajnica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3633
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Ruševine crkve sv. Nikole i župnog dvora i arheološko nalazište kapele sv. Rok s grobljem

Ruševine župne crkve sv. Nikole i župnog dvora te arheološko nalazište sv. Rok nalaze se unutar povijesne jezgre naselja Hrvatska Kostajnica podno podina brda Djed. Prostor koji obuhvaća ostatke župne crkve sv. Nikole i župnog dvora s kultiviranim okolišem te nalazištem srušene kapele sv. Roka s okolnom grobljem, predstavlja uz franjevački kompleks kod mosta i Stari grad na otoku, dominantni element povijesnog urbanističkog razvoja grada Hrvatske Kostajnice.

Lokacija: Hrvatska Kostajnica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-2984
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Stari grad Kostajnica

Stari grad Kostajnica sagrađen je na otoku što su ga činile Una i Unica i štitio je podgrađe koje je bilo izgrađeno na sjevernoj strani rijeke. Prvi puta se spominje 1420. g. Na jugu je okrugli bastion dok je na zapadu peterokutna, a na sjeveru najstarija četverokutna kula. Izgrađen je u obliku peterokuta na kamenim temeljima s ulazom na istočnoj strani. Stari grad Kostajnica jedan je od najznačajnijih utvrđenih srednjevjekovnih gradova u Hrvatskoj. Rijedak je primjer relativno dobro sačuvanog utvrđenja na isturenom otvorenom položaju na otoku rijeke. Ima veliku povijesnu i arhitektonsku vrijednost.

Lokacija: Hrvatska Kostajnica
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4414
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Tradicijska okućnica, Utolica 114

Tradicijsko gospodarstvo smješteno je u naselju Utolica, a na okućnici se nalaze: kuća (drvena katnica), dvije gospodarske zgrade, kukurzarnik i bunar. Kuću je sagradio povratnik iz Amerike početkom 20. stoljeća, a nekad je ovdje bila i trgovina mješovitom robom. Tradicijska drvena katnica u Utolici zajedno s gospodarskim zgradama građene su na tradicijski način i sačuvane u svom izvornom arhitektonskom obliku i detaljima. Okućnica predstavlja vrijedan primjer tradicijske arhitekture i načina života 19. i 20. stoljeća na ovom području. Svojim oblikovanjem, poviješću gradnje i vlasništva, tradicijska okućnica sačuvala je duh prošlosti. Posjeduje kulturnu, dokumentarno-etnološku i arhitektonsku vrijednost i valorizirana je kao jedna od najvrjednijih zgrada tradicijske arhitekture na kostajničkom području.

Lokacija: Utolica, Utolica 114
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5853
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Sisku
Kontakt adresa KO: Ivana Meštrovića 28, 44000 Sisak

Telefon: 044/ 515-180

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska