Vodič kroz kulturnu baštinu grada Grubišno Polje

Kuća

Kuća je smještena uz cestu prema kojoj je okrenuta zabatom. Građena je kanatnom konstrukcijom s ispunom od opeke i u nekim dijelovima ćerpićem. Temelj je građen od opeke sa hrastovim potcjekom. Na dužoj strani kuća ima mali ulazni trijem. Na ulicu je otvorena s dva prozora, a na dvorište s tri. Objekt ima tri prostorije: veliku sobu, kuhinju i malu sobu. Podovi su od zemlje, a stropna konstrukcija je drveni grednik sa daskama na rijetki preklop. Mala soba ima prozore sa žaluzinama. Zanimljiva su ulazna vrata sa dvije vratnice.

Lokacija: Grubišno Polje
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: ROS-0530-1976.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Ambar, Ulica Braće Radić 28

Ambar je građen 1860.-70. godine. To je jednokatna zgrada pravokutnog tlocrta. Temelj je od zidane opeke, dok se prizemlje i kat sastoji od horizontalno slaganih hrastovih planjki spojenih na utor u 7 žljebova. Između je vez na tzv. „hrvatske vugle“ u dva reda. Krovište je dvostrešno, a zabati su zatvoreni daščanom oplatom. Uz ulazno pročelje je otvoren trijem, kao i uz isto pročelje na katu.

Lokacija: Grubišno Polje, Ulica Braće Radić 28
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1414
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Marka

Parohijska crkva je sagrađena 1844. u oblicima kasnog baroka uz vidljiv utjecaj klasicizma. Jednobrodna je, svetišta djelomično šireg od broda, zaobljenog u središnjem dijelu. Nad glavnim zapadnim pročeljem smješten je zvonik. Prostor broda svođen je travejima češkog svoda odijeljenim lukovima. Na bočnim pročeljima tri prozora nalaze unutar arhitektonskih niša, dok su otvori uz rub omeđeni plitkim pilastrima.

Lokacija: Velika Barna
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1844. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2103
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Roždenija Bogorodice

Crkva Roždenija Bogorodice u Malim Zdencima
Crkva Roždenija Bogorodice u Malim Zdencima

Pravoslavna crkva je sagrađena 1761. tehnikom gradnje kanatnom konstrukcijom s pokrovom od šindre čime se veže uz tradiciju narodnog graditeljstva. Jednobrodna kapela pravokutnog tlocrta ima polukružno zaključeno svetište jednake širine i pravokutno, zatvoreno predvorje više i šire od broda nad kojim je smješten zvonik. Zvonik je također obložen šindrom i nadvišen lukovicom od istog materijala.

Lokacija: Mali Zdenci
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1761. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2105
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Velikomučenika Georgija

Sagrađena je 1773.-1775. u baroknom stilu i adaptirana u 19. i 20.st. Crkva je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s polukružno zaključenim svetištem i zvonikom nad glavnim pročeljem. Unutrašnjost je svođena češkim svodovima, a apsida kalotom. Svetište je od broda odijeljeno drvenim ikonostasom. Eksterijerom dominira zvonik nad glavnim zapadnim pročeljem nadvišen piramidalnom limenom kapom.

Lokacija: Grubišno Polje
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1773. god. do 1775. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2115
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Josipa

Crkva sv. Josipa u Grubišnom Polju
Crkva sv. Josipa u Grubišnom Polju

Crkva barokno-klasicističkih obilježja sagrađena je u 18. stoljeću, a konačan izgled dobiva 1900.-1907. Jednobrodna građevina s užim, kvadratnim svetištem zaključenim polukružnom apsidom, sakristijom i zvonikom nad glavnim pročeljem. Ističe se oslikom kompletnih zidova i drvenih svodova unutrašnjosti te cjelovitim inventarom iz vremena obnove poč.20.st.

Lokacija: Grubišno Polje
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2307
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Petke

Crkva je sagrađena u drugoj polovini 19.st. u oblicima historicizma kao jednobrodna građevina s polukružno zaključenim svetištem i zvonikom na pročelju. Unutrašnjost je presvođena češkim svodovima. Glavno pročelje rastvoreno je polukružno zaključenim portalom, a istog su oblika otvori zvonika zaključenog kupolastom kapom. Bočna pročelja jednostavnijeg su oblikovanja.

Lokacija: Velika Peratovica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2792
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Šuma Oborova

Arheološko nalazište Šuma Oborova nalazi se na šumskom području sjeverno od samog grada Grubišnog Polja, na k.č. 4265/1, k.o. Grubišno Polje. Arheološko nalazište sastoji se od triju položaja koji upućuju na postojanje kompleksnog kasnosrednjovjekovnog arheološkog lokaliteta s dvije utvrde, crkvom i grobljem. Svi položaji nalaze se zapadno od ceste koja vodi od Grubišnog Polja ka Maloj Barni. Probnim arheološkim istraživanjima na prvom položaju utvrđeno je postojanje višedijelne kasnosrednjovjekovne utvrde koja je smještena na sjevernoj padini grede koja se proteže u smjeru istok-zapad. Potvrđeno je postojanje tri dijela utvrde, sjeverni, središnji i južni, dva su kvadratičnog tlocrta te treći, sjeverni trokutastog, a povezani su mosnim konstrukcijama. Utvrđenja su dodatno zaštićena sustavom obrambenih jaraka i bedema.

Lokacija: Grubišno Polje
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5055
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska