Kulturna dobra grada Donja Stubica

Crkva Presvetog Trojstva

Trobrodna crkva smještena u centru naselja, pravilno orijentirana, glavnim pročeljem okrenuta prema parku. Sjeverno od svetišta nalazi se sakristija, a na zapadnom dijelu cijelom širinom proteže se pjevalište. Poligonalno svetište iz 15. st. najstariji je dio crkve, a na trijumfalnom luku otkrivene su i gotičke freske. U središnjoj osi klasicističkog pročelja nalazi se masivni zvonik s neorenesansnom kapom. Inventar crkve sastoji se od glavnog oltara, dva bočna oltara, dviju propovjedaonica, klupa, klecala i orgulja. Osim što pripada najkvalitetnijim zagorskim gotičkim crkvama, jedan je od rijetkih primjera baroknih trobrodnih crkava SZ Hrvatske.

Lokacija: Donja Stubica, Trg Matije Gupca
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2360
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Župni dvor, Trg Matije Gupca 1

Župna kurija sagrađena je u središtu Donje Stubice prema projektu Juraja Eithera, a po nalogu tadašnjeg zagrebačkog biskup Maksimilijana Vrhovca koji je 1820. godine naredio njezinu izgradnju na mjestu prijašnje kurije izgorjele u požaru. Građena je od opeke i dijelom od kamena, u klasicističkom stilu. Izduženog je pravokutnog tlocrta s podrumom nad kojim se diže prizemlje u čijim su se bočnim dijelovima nalazili gospodarski sadržaji te kat namijenjen stanovanju. Jednostavno klasicistički oblikovano ulično pročelje središnjeg stambenog dijela simetrično je koncipirano: centralno je smješten glavni ulaz izdignut stubištem. Zgrada ima veliku urbanističku vrijednost u oblikovanju središta naselja.

Lokacija: Donja Stubica, Trg Matije Gupca 1
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1820. god.
Autor: Juraj Either

Oznaka kulturnog dobra: Z-1724
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Zgrada ljekarne, Trg Matije Gupca 27

Zgrada ljekarne smještena je u samom središtu Donje Stubice. Dao ju je sagraditi zagrebački ljekarnik Eugen Feller 1901. godine. Jednokatna je pravokutna građevina sa podrumom pod cijelim tlocrtom. Prizemni dio organiziran je u dva dijela, za laboratorij i ljekarnu, a do kata, namijenjenog za stanovanje, dolazi se stubištem koje je tlocrtno istureno na dvorišnoj strani. Karakteristično pročelje simetrično je koncipirano: nad središnjim ulazom u ljekarnu u zoni kata je balkon, a u krovnoj zoni bogata atika koja završava vazom. Dekorativni detalji pročelja rastvorenog nizom prozora imaju neobarokne karakteristike.

Lokacija: Donja Stubica, Trg Matije Gupca 27
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1901. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1725
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Antuna Padovanskog

Crkva Svetog Antuna nalazi se na platou brijega, iznad naselja Matenci, povrh Donje Stubice. Podignuta je 1870. g. na mjestu starije zidane kapele iz 1669. g. Tlocrt crkve čine pravokutna lađa i poligonalno svetište s prigrađenom sakristijom. Unutrašnji prostor je polukružnim trijumfalnim lukom podijeljen na lađu svođenu češkim svodom s pojasnicama te nešto niže i uže svetište. Pjevalište je smješteno u zapadnom dijelu i prema lađi se otvara segmentno zaključenim lukom. Vanjština crkve jednostavno je oblikovana. Arhitektonska dekoracija visećih arkadica i naglašena vertikalnost ukazuju na suvremeni rani historicizam, primijenjen na tradiciju prostornog oblikovanja baroknog klasicizma.

Lokacija: Matenci
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1870. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2304
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Dvorac Stubički Golubovec, Golubovečka 42

Trokrilni dvorac „U“- tlocrta, okružen prostranim parkom, na blagoj uzvisini između Donje i Gornje Stubice, oko 1780. g. sagradila je obitelj Domjanić. Od 1806. do 1827. g. u vlasništvu je Maksimilijana Vrhovca. U središnjem krilu smještene su prostorije u dva niza s hodnikom u sredini dok bočna, kraća krila imaju samo jedan niz prostorija, što je u skladu s ondašnjim tendencijama sažimanja tlocrtne osnove prema centralnom obliku. Poprečna osovina kompozicije označena je ulaznom vežom, u prvom katu rizalitno istaknutom glavnom dvoranom, a na začelju hodnikom unutar kojeg je dvokrako stubište. Unutar zapadnog bočnog krila smještena je dvorska kapela posvećena sv. Maksimilijanu.

Lokacija: Donja Stubica, Golubovečka 42
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1780. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2441
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Majur Donji Golubovec, Golubovečka 85-87

Majur je smješten sjeverno uz cestu Donja Stubica – Stubički Golubovec – Gornja Stubica, nešto zapadnije od velikog imanja Gornjeg Golubovca. Imanje se prvi put spominje 1788., a 1817. g. Maksimilijan Vrhovec pristupa opsežnoj izgradnji i imanje pretvara u gospodarski majur. Rušeći staru manju baroknu kuriju, na njenom podrumu gradi upravnu zgradu i dvije staje. Danas je sačuvan podrum barokne kurije, zapadna staja te istočno skladište. Sačuvane zgrade formiraju četverokutno dvorište zatvoreno s tri strane, a otvoreno prema cesti. Majur s očuvanim zgradama ima povijesnu i ambijentalnu vrijednost, te s obližnjim dvorcem Stubičkim Golubovcem predstavlja cjeloviti kompleks feudalnog imanja.

Lokacija: Donja Stubica, Golubovečka 85-87
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2443
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kulturno – povijesna cjelina grada Donje Stubice

Na južnoj strani Medvednice, u nizini između potoka Toplice i Reke, u podgrađu Starog grada formirano je u 14 st. srednjovjekovno trgovište. Oko sajmišnog trga, koji je i danas jezgra naselja s kasnobaroknom župnom kurijom i crkvom Presvetog Trojstva, razvija se naselje koje u 17. i 18. st . namjesto ranije drvene arhitekture, dobiva veće zidane građevine upravne namjene. Proširuje se izgradnja na glavnoj komunikaciji prema zapadu i istoku. Nove poteze izgradnje određuje i željeznička pruga s kolodvorom. Osim značajne urbanističke vrijednosti sa sačuvanom srednjovjekovnom prostornom matricom, Donja Stubica se odlikuje i tradicijskim graditeljstvom integriranim u najužu gradsku jezgru

Lokacija: Donja Stubica
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 14. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4662
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Stari grad

Arheološki lokalitet Stari grad nalazi se u Donjoj Stubici, na brežuljku od 209 m /nv, oko 300 m iznad glavnog gradskog trga. Položaj mještani i danas nazivaju „Tahijevim brijegom“, budući da je na lokaciji u srednjem vijeku stajao kaštel u sklopu susedgradsko-stubičkog vlastelinstva, a koji je među inima posjedovao i Franjo Tahy. Kaštel je stoljećima razgrađivan pa danas na površini nema vidljivih ostataka. Arheološkim istraživanjima utvrđeno je da se radi o polikulturnom lokalitetu s prvim tragovima naseljavanja u brončanom dobu. Otkriveni ostaci srednjovjekovne arhitekture in situ potvrdili su da je utvrda sagrađena najkasnije u prvoj pol. 15. st.

Lokacija: Donja Stubica
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 8 st.p.n.e. do 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6615
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Krapini
Kontakt adresa KO: Magistratska 12, 49000 Krapina

Telefon: 049/ 371-342

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska