Znamenitosti Belišća – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Belišća. Kulturno-povijesnu baštinu na području grada Belišće sačinjava devet kulturnih dobara.

Zgrada Direkcije Slavonsko-podravske željeznice, Vij.S.H. Gutmanna 11

Zgrada nekadašnje Direkcije SPŽ-a izgrađena je 1907. prema projektu inžinjera Henrika Herza, dugogodišnjeg direktora Željeznice. U zgradi Direkcije bili su smješteni uredi SPŽ-a i dva stana. Funkcije stanovanja i poslova odijeljene su i zasebnim ulazima. To je dvokatnica čiju pravokutnu tlocrtnu osnovu razvodi poluovalni rizalit stubišta. Oblikovana je u tipičnoj maniri industrijskih građevina s pročeljima od fugirane opeke no s nešto bogatijim registrom dekorativnih elemenata – razdjelni vijenac sa zuborezom i ukrasnim lezenama na sjevernom pročelju koje su izvedene od opeke drugačije boje.

Lokacija: Belišće, Vij.S.H. Gutmanna 11
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1907. god.
Autor: Henrik Herz

Oznaka kulturnog dobra: Z-3042
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kompleks “Zelene kuće”, Vij.S.H. Gutmanna 5a, 5b, 6, 8, 6a, 6b, 8a, 8b

„Zelene“ željezničke kuće izgrađene su 1911. g. za potrebe stanovanja željezničara Slavonsko-podravske željeznice. Četiri slobodnostojeće katnice pravokutnog tlocrta smještene su u nizu, uzdužnim pročeljima paralelno uz ulicu i nekadašnju željezničku prugu. Građene su u tipičnoj industrijskoj maniri s pročeljima od fugirane opeke. Jedinstvene su po katnim trijemovima koji se poput vijenaca ovijaju uokolo sva četiri pročelja i atipično plitkom dvoslivnim krovištima.

Lokacija: Belišće, Vij.S.H. Gutmanna 5a, 5b, 6, 8, 6a, 6b, 8a, 8b
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1911. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3041
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Mlin, Željeznička ulica 9

Mlin „na valjke“ izgrađen je 1921. g. za potrebe mljevenja većih količina žitarica potrebnih za proizvodnju kruha za zaposlene u tvrtki Belišće d.d. i stanovništvo radničke kolonije. Ta je slobodnostojeća jednokatna građevina pravokutne tlocrtne osnove građena opekom, ali i riječnim kamenom po čemu je jedinstvena u arhitektonskom fundusu Belišća. Mlin pokriva dvoslivno krovištem s pokrovom od biber crijepa.

Lokacija: Belišće, Željeznička ulica 9
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1921. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3040
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Tradicijska kuća s okućnicom

Tradicijska kuća u Bocanjevcima sagrađena je 1879. godine, pola od pečene, a pola od prijesne opeke. Pokrivena je dvoslivnim krovom s ravnim glinenim crijepom. Cijelom dužinom kuće se pruža trijem koji nose okrugli stupovi. Trijem je do pola zazidan. Unutrašnjost je namještena izvornim namještajem, sitnim inventarom te zidanim šporetom i otvorenim ognjištem. Podovi su od nabijene zemlje, tavanica od vitlova, a u prednjoj je sobi grednik s daščanom oplatom. Na okućnici se nalaze i ambar, krušna peć i štala.

Lokacija: Bocanjevci, Ulica Matije Gupca 144
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1879. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6418
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Upravna zgrada kombinata

Palača Gutmann Palej BelišćePalaču Gutmann tzv. PALEJ (Upravnu zgradu kombinata Belišće) sagradio je 1905. g. barun Edmund Gutmann prema projektu Ernsta von Gotthilfa.Iako građena za stambenu namjenu zgrada toj svrsi nikada nije služila već je bila korištena kao uprava tvrtke. Palača Gutmann monumentalna je slobodnostojeća jednokatna građevina kvadratnog tlocrta. Njezina pročelja su historicističkih stilskih karakteristika, a unutrašnjost je oblikovana u secesijskom duhu.

Lokacija: Belišće
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1905. god.
Autor: Ernst von Gotthilf

Oznaka kulturnog dobra: Z-1620
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kompleks radničkih zgrada, Vijenac S. H. Gutmanna

Kompleks radničkih stambenih kuća na Vijencu S. H. Gutmanna u Belišću čini devet zgrada koje je krajem 19. stoljeća podigao mađarski industrijalac S. H. Gutmann, paralelno s gradnjom svoje pilane. To su tipske zidanice s prizemljem i uređenim potkrovnim prostorom u koji se dospijeva preko “klandera”- drvenog stubišta na zabatnom pročelju. Izvorno su sve građevine imale pravilan pravokutni tlocrt, a naknadno su im prigrađivane prostorije pod jednoslivnim krovovima uz zabatna pročelja ili bočno. Uz zgrade su se redovno nalazili i mali povrtnjaci, tako da je ovdje spojena radnička i tradicijska stambena arhitektura.

Lokacija: Belišće, Vijenac H. Gutmanna
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2536
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Muzej “Belišće” – muzejske zbirke

Muzej Belišće, smješten u jednoj od najstarijih kuća Belišća, osnovalo je Društvo prijatelja starina 1975. godine. Posebnost Muzeja ogleda se u njegovoj industrijskoj građi. U šest prostorija stalnog postava posjetitelji se upoznaju s razvojem industrije prema granama djelatnosti, razvojem naselja i društvenim životom Belišća.

Lokacija: Belišće
Klasifikacija: muzejska građa

Oznaka kulturnog dobra: ROS-127
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Staro Valpovo”

Prapovijesni, antički i srednjovjekovni lokalitet „Staro Valpovo „ nalazi se jugoistočno od Belišća na prostranoj, približno kružnoj površini, sa tri strane okruženoj širokom depresijom ( bivši fortifikacijski opkop). Tijekom niza godina ovo područje koristilo se za odlaganje industrijskog i komunalnog otpada, a lokalitet je otkriven prilikom sanacije odlagališta otpada. Tom prilikom sakupljen je i materijal iz razdoblja prapovijesti , antike ( fibule, perlice i prsten) i srednjeg vijeka (keramika iz predturskog razdoblja i ostaci ljudskih kostiju). Prvim, zaštitnim istraživanjima obuhvaćen je dio neolitičkih naselja starčevačke i sopotske kulture, s mnoštvom naseobinskih objekata.

Lokacija: Belišće
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 6300 st.p.n.e. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5223
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kompleks tvornice S.H. Gutmann

Kompleks hala, skladišta i dimnjaka Tvornice tanina i Tvornice suhe destilacije drva predstavljaju sačuvane ostatke nekadašnje tvrtke S. H. Gutmann koja je u Belišću utemeljena i podignuta 1884. g. Tvorničke zgrade tvornice tanina i suhe destilacije drva spadaju u skupinu najstarijih industrijskih građevina Slavonije i upravo zbog starosti, tipološke rijetkosti, ali i očuvane izvornosti, koju nije narušilo osuvremenjivanje tehnoloških, i u mnogima još živih proizvodnih procesa, ove građevine imaju prvorazrednu kulturno-povijesnu i arhitektonsku vrijednost.

Lokacija: Belišće
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 1884. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6259
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska