Kulturna dobra grada Bakra

Kompleks Kaštela

Kaštel iznad naselja, kao Frankopanska utvrda spominje se u 13. st. Današnji izgled potječe iz 18. st kada je nakon potresa 1750. izvršena adaptacija. Nepravilnog je trokutastog tlocrta sa dvorištem iznutra, sa tri isturene kule. Prema naselju je okrenut stambeni dio povišen u 18. st. Za jedan kat. Kaštel u Bakru jedan je od kasnijih frankopanskih kaštela. Sačuvano je nekoliko gotičkih detalja iz kapelice te glagoljski natpis iz 1530 koji dokumentira vrijeme pregradnje iz 16. st.

Lokacija: Bakar
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-114
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Urbanistička cjelina grada Bakra

Gradsku jezgru Bakra čine stariji dio na padini podno srednjovjekovnog Kaštela i noviji „Primorje“ uz obalu. O naseljenosti područja u vrijeme antike svjedoče nalazi nekropole iz 1. i 2. st. (rimska Volcera), naselje na prometnici od Trsata do Senja. Urbani razvitak tijekom srednjeg vijeka određen je postojanjem feudalnog uporišta i gradske komune u sklopu Vinodolske župe u posjedu Frankopana. (prvi spomen u Vinodolskom zakonu 1288). Bakarska luka je do gradnje željezničke pruge prema Rijeci (1873) bila važno trgovačko i pomorsko središte kojem je gravitirala šira Primorska, Goranska i Lička regija.

Lokacija: Bakar
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 1. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5194
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Etnografska zona Bakarskih prezida – Takala

Prema usmenoj predaji oblikovanje današnje etno-zone bakarskih prezida započelo je u drugoj polovici 18. stoljeća, na poticaj carice Marije Terezije, kada kmetovi, uglavnom s područja Praputnjaka, marnim radom započinju pretvarati strme nadmorske krčevine i pustare u vinogradarska zemljišta, kultivirajući obrise istog krajolika. Taj oblik privređivanja zadržao se do pred polovicu prošloga stoljeća. 2001. godine kulturno-prosvjetna udruga Praputnjak započela je s revitalizacijom zone bakarskih prezida dobivši zemljište od vlasnika Praputnjaraca na petnaest-godišnje korištenje, te potpomognuta financijskim sredstvima Primorko-goranske Županije i Grada Bakra.

Lokacija: Bakar
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5290
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Ruralna cjelina Praputnjak

Naselje Praputnjak nalazi se iznad Bakarskog zaljeva, a počinje se značajnije razvijati u 18. stoljeću, nakon što je između 1725. i 1732. godine probijena karolinska cesta uz koju su se tijekom 18. i 19. st. formirale okućnice i koja je utjecala da se raniji skup samostalnih, pretežno rodoslovnih zaseoka okupe u jedno naselje zajedničkog imena i oblika. Stariji dio naselja nalazi se niže od ceste uz obradivo područja Dolac. Ratarsko obilježje mjesta potvrđuje se povijesnim izvorima iz 15. i 16. st., dok se poseban vinogradarski organizacioni sloj naselja dokazuje ispravama iz 18. stoljeća. Život obaju ekonomskih slojeva iščitava se iz organizacionih i arhitektonskih obilježja okućnica.

Lokacija: Praputnjak
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RRI-0362-1975.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Etnozona Praputnjak

Etnozona obuhvaća selo Praputnjak i zemljište Dolčinu s napuštenim zaselcima Tadejsko i Bujansko, te lokalitete Trnovicu, Gradine, Krčine, Rebar i Dugi Redi. Zona Dolčine kraška je ponikva očuvanih tradicijskih gospodarskih obrazaca čije porijeklo seže u praslavenska vremena, npr. očuvane su lokve za napajanje blaga i ozidani izvori vode. Ratarska i vinogradarska zona Praputnjaka spominje se u pisanim izvorima već u 15. st., a gradnjom prometnica u 18. i 19. st. naselje se izdvaja iz poljoprivrednog područja Dolčine, ali zadržava funkcionalnu vezu s njime.

Lokacija: Praputnjak
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: RRI-0383-1975.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Žara za vodu

Žara (džarra) je posuda za držanje vode visine 150 cm, promjera 100 cm, zapremnine otprilike 200 litara. Ovakve su posude tipičan inventar primorskih kuća. Vjerojatno potječe iz Venecije.

Lokacija: Škrljevo
Klasifikacija: arheološka građa

Oznaka kulturnog dobra: RRI-6
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Pokaznica iz Crkve sv. Jurja Mučenika

Pokaznica, srebro, pozlaćeno srebro, iskucano, gravirano, lijevano, cizelirano, visina 64 cm, kraj XV. st., dar kneževa Frankopan. Nad šesterostranim graviranim podnožjem diže se nodus oblika spljoštene kugle s izbočenim mjehurima. Središnji dio, stakleni cilindar s lunulom ukrašen je kasnogotičkim stiliziranim lišćem, fijalama i kipićem sv. Jurja. Vrh pokaznice čini šesterostrani krović podno kojeg su niše s anđelima.

Lokacija: Hreljin
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6651
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Palača Marochini (Palača “Studio et labore”)

Trokatnica građena krajem 17. stoljeća kao izolirana građevina izvan gadskih zidina. S južne strane ograđena je dvorišnim zidom. Glavni ulaz čini profiliran portal lučno zaključenog otvora, ukrašen rustikom. Iznad otvora je ploča s natpisom “Studio et labore”.Volumen zgrade je jednostavan. Pročelje raščlanjuje samo pet prozorskih osi prozorima naglašenih nadprozornika. Ulazu na prvi kat, pristupa se dvokrakim stubama sa proširenim podestom. Na pročelju palače je kameni grb obitelji Marochini s natpisom “HAEC INSIGNIA SUNT NOBILIS DOMUS CAPITANE I. MAROCHIN 1716”. Grb je jedan od 20 sačuvanih kamenih grbova u Bakru. U ovoj je zgradi 1948. godine osnovan Gradski muzej.

Lokacija: Bakar
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-832
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Rijeci
Kontakt adresa KO: Užarska 26, 51000 Rijeka

Telefon: 051/ 311-300

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska