Kuća Wlaszak – Osijek

Kuća Wlaszak, izgrađena od strane graditelja Ante Slaviček-a prema njegovoj projektnoj dokumentaciji 1906. g. za potrebe stanovanja i poslove trgovačke namjene naručioca Franje Wlaszak-a, smještena je unutar užeg centra stare jezgre Donjeg grada Osijeka. Tlocrtom čini uglovnicu, obostrano ugrađenu, glavnim ulazom orijentiranim prema gradskom Trgu Bana J. Jelačića, južnim pročeljem čini sastavni dio niza kuća koje omeđuju prostor Trga B.J.Jelačića dok istočnim pročeljem započinje niz kuća ulice B. Radičevića. Zidana je opekom, ožbukanog pročelja, u izvornom stanju, bez naknadnih intervencija, tlocrtne osnove u obliku slova „L“. Unutarnji prostor zgrade podijeljen je na podrumske prostorije, ulazno predvorje sa stepeništem koje povezuje prostorije prizemlja i prvog kata na koje se nadovezuje tavanski prostor. Stropnu konstrukciju podruma čine češke kape sa željeznom traverzom I profila. Međukatna konstrukcija sastoji se od drvenih grednika. Krovište građevine je drveno, tipa dvostruke visulje na vezanim gredama sa zidanim nadozidom. Krov je dvostrešan prekriven utorenim glinenim crjepovima. Dekoracija pročelja odražava secesijske stilske utjecaje. Na tlocrtnoj dispoziciji cjelokupnoga graditeljskog kompleksa vidljiva je zamisao arhitekta o komunikaciji unutrašnjeg stambenog prostora s vanjskim poslovnim prostorijama namijenjenim za pružanje usluga trgovine.
Izgradnja kuće Wlaszak bitno je utjecala na formiranje najstarijega dijela urbanističke osnove osječkoga Donjeg grada čineći integralni dio građevinskoga bloka uličnoga rastera gradskog Trga B. J. Jelačića i Ulice B. Radičevića. Ujedno cjelokupni građevinski sklop stambeno-poslovne namjene odražava i prati urbanizaciju Osijeka u periodu začetaka njegove industrijalizacije i modernizacije života s prelaska XIX. st. u XX. st. Svojim izvorno očuvanim rasterom također znatno pridonosi očuvanju urbanog integriteta grada Osijeka.

[adrotate group=”1″]

Lokacija: Osijek, Trg bana Jelačića 3
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1906. god.
Autor: Ante Slaviček

Oznaka kulturnog dobra: P-4807
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska