Kino Korzo, danas kino Europa – Osijek

Kino »Korzo« na Šetalištu P.Preradovića br. 2 se smatra najboljim projektom Ljudevita Pelzera, najznačajnijeg osječkog arhitekta moderne.
Uspješnom, osebujnom koncepcijom dvokatnog ugaonog kina »Korzo«, koja je bila u vrijeme svoga nastanka aktualna hrvatska arhitektura Pelzer lomi ulični ugao stvarajući ispred manji trg naglašavajući tako javnost funkcije. U osnovi pravokutan tlocrt koji se sastoji iz dva spojena pravokutnika, ulaznog i same kino dvorane, riješen je s prednje strane zaobljenom linijom. Velika armiranobetonska greda nosi balkon galerije u interijeru, raspona cca 17,50 m, što je za ono vrijeme predstavljalo značajan inženjerski zahvat. Zgrada kina »Korzo« svojim likovnim bogatstvom osigurala je gradu raznovrsnost doživljaja i kao takva ima važnu ulogu u promociji kulturne atmosfere grada. Prva predstava u kinu održana je 14. 08. 1940. godine.

[adrotate group=”1″]

Lokacija: Osijek, Šetalište Petra Preradovića 2
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1940. god.
Autor: arhitekt

Oznaka kulturnog dobra: Z-5759
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska