Kapela sv. Roka – Osijek

Kapela sv. Roka u Osijeku, građena između 1748. do 1754.g. u duhu kasnobarokne arhitekture, jednobrodna je građevina s trostranom apsidom i malim drvenim zvonikom koji čini dio pročelja. Zidana je opekom, pokrivena dvostrešnim krovištem i biber crijepom. Brod kapele zasveden je češkom kapom, a svetište polukupolom.

[adrotate group=”1″]

Lokacija: Osijek, Trg Nikole Tesle
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1748. god. do 1754. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1261
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska