Inventar crkve sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile

Inventar crkve sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile

Crkva sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile sagrađena je nakon rušenja stare crkve 1927. godine, međutim sačuvan je vrijedan inventar starije barokne crkve građene 1609.g. Dataciju i graditelje stare crkve otkrivaju tri natpisa ugrađena u pročelje zvonika. Unutrašnjost crkve opremljena je kasnobaroknim oltarima kupljenim prilikom purifikacije crkve sv. Justa u Trstu. Na jednom od oltara nalazilo se i ekspresivno gotičko raspelo, danas pohranjeno na zidu svetišta. Srebrni liturgijski predmeti uglavnom su produkti venecijanskih radionica 17. i 18. st. Uz glavni ulaz crkve nalazi se i mala sakralna zbirka od koje treba istaknuti drvenu skulpturu i liturgijsko ruho.

Lokacija: Lanišće
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 14. st. do 18. st.

[adrotate group=”1″] Oznaka kulturnog dobra: Z-5300
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Puli
Kontakt adresa KO: Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula

Telefon: 052/ 375-660

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska