Dvorac Adamović – Tenja

Jednokatni barokno-klasicistički dvorac Adamović izgradio je Ivan Kapistran I. pl. Adamovich potkraj 18. i početkom 19. stoljeća. Izvorno je dvorac bio dvokrilna građevine L tlocrtnog oblika, no naknadnim skraćenjem bočnog krila, poprimio je pravokutni tlocrt s krnjim jugoistočnim krilom koji se doima poput rizalita na dvorišnom pročelju.
Slobodnostojeća jednokatna građevina dvorca izgrađena je u kasnobarokno-klasicističkom stilu. Okružuje ju park s egzotičnim drvećem.
Kasnobarokni dvorac Adamović u Tenju jedan je od najreprezentativnijih dvoraca u Slavoniji.

[adrotate group=”1″]

Lokacija: Tenja
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1271
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska