Crkva Svih Svetih

Crkva Svih Svetih

U Dekanovcu je prvotno postojala stara drvena kapelica, a današnja crkva nastaje 1768.g. Izgrađena je na blagom uzvišenju u središtu naselja, kao jednobrodna građevina s pročelnim zvonikom. Drugi veliki građevinski zahvat dogodio se tijekom druge polovice 19. st., kada je dio lađe probijen, te crkva dobiva obostrano niske bočne lađe, čime postaje trobrodna. Tada dobiva jedinstveni izgled svojih pročelja historicističkog izričaja, od čega odstupa zvonik sa svojim kasnobaroknim korpusom, raščlambom ploha, te oblikovanjem. Unutrašnjost crkve, unatoč ovim dogradnjama, odaje kasnobarokni karakter. Unutar crkvenog dvorišta stoji kameno raspelo na prizmatičnom postamentu, podignuto oko 1877. g.

Lokacija: Dekanovec, Župa Svih Svetih,Florijana Andrašeca 43, Dekanovec
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

[adrotate group=”1″] Oznaka kulturnog dobra: Z-3436
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Varaždinu
Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

Telefon: 042/ 201-850

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska