Crkva sv. Trojstva

Crkva sv. Trojstva

Crkva sv. Trojstva jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta. Izvorno romanička crkva preuređena je u baroku kada joj je uklonjena upisana apsida i postavljen mramorni oltar. U unutrašnjosti su djelomično sačuvane gotičke zidne slike iz druge polovice 14. stoljeća. Na južnom zidu prikazane su scene: sv. Martin daruje prosjaka i kamenovanje sv. Stjepana, dok su na sjevernom zidu prikazi svetaca i scena s prikazom sv. Jurja koji ubija zmaja. Na zidnim slikama sačuvani su glagoljski i latinski grafiti, te posvetni crteži brodova.

Lokacija: Labinci
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

[adrotate group=”1″] Oznaka kulturnog dobra: Z-2479
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Puli
Kontakt adresa KO: Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula

Telefon: 052/ 375-660

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska