Crkva sv. Stjepana Prvomučenika

Crkva sv. Stjepana Prvomučenika

Crkva ograđena cinkturom ističe se svojom arhitektonskom slojevitošću s obzirom na gotičko porijeklo(spomenuta 1334.), dvije velike barokne pregradnje (sredina 17.st.,1786.) i obnovu 1863. Jednobrodna je građevina s dvije pravokutne kapele, tlocrtno u obliku križa. Sjeverno od svetišta smještena je sakristija, a pred zapadnim pročeljem zvonik. Barokni inventar crkve djelomično je sačuvan.

Lokacija: Štefanje
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 19. st.

[adrotate group=”1″] Oznaka kulturnog dobra: Z-1910
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska