Crkva sv. Martina, Ivana Grščića 2

Crkva sv. Martina, Ivana Grščića 2

Župna crkva sv. Martina u Podturnu smještena je u južnom dijelu naselja, a oko nje se nalazi groblje. Ovo je jednobrodna barokizirana gotička građevina, sa sakristijom uz južnu stranu gotičkoga svetišta i zvonikom na zapadnom pročelju. Poligonalno gotičko svetište izvana podupiru četiri stupnjevana kontrafora, a u unutrašnjosti ima križno-rebrasti svod koji sapinje zaglavno kamenje, a nose ga službe s dekorativnim konzolama. U unutrašnjosti se očuvala i kamena gotička kustodija, koja se datira u sred. 15.st. Barokno svođena lađa s pjevalištem na tri luka i dvije oble kolumne, zajedno sa zvonikom i sakristijom, prigrađeni su gotičkom svetištu sred. 2/2 18.st.

Lokacija: Podturen, Župa sv. Martina biskupa, Ivana Grščića 2
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 18. st.

[adrotate group=”1″] Oznaka kulturnog dobra: Z-2623
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Varaždinu
Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

Telefon: 042/ 201-850

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska