Crkva sv. Luke

Crkva sv. Luke

Crkva sv. Luke u Lukaču sagrađena je 1761.g. kao kasnobarokna jednobrodna građevina sa trostranim svetištem, zvonikom na pročelju i katnom sakristijom. Krajem 19.st. uz sjevernu stranu svetišta prizidana je kapela, koja je srušena i sazidana je nova identična. Lađa je nadsvođena plitkim drvenim bačvastim svodom, koju od svetišta koje je nadsvođeno polukalotom sa susvodnicama odvaja polukružno završen triumfalni luk. Sakristija je u prizemlju kao i na katu ima ravni strop, isto kao i prizidana kapela.Crkva je sagrađena opekom, pokrivena dvostrešnim krovom s biber crijepom. Pročelje je podijeljeno sa četiri pilastra u tri polja. Dvoetažni zvonik u pročelju prve etaže ima elipsoidni prozor.

Lokacija: Lukač
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1761. god.

[adrotate group=”1″] Oznaka kulturnog dobra: Z-373
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Požegi
Kontakt adresa KO: M Peića 3, 34000 Požega

Telefon: 034/ 273-362

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska