Cjelina arhivskih fondova i zbirki u posjedu Državnog arhiva u Osijeku – Osijek

Arhivsko gradivo Državnog arhiva u Osijeku kao cjelina za koju je Rješenjem Hrvatskog državnog arhiva od 16. rujna 2011. (klasa: UP-/I-612-06/11-27/06, ur. broj: 565-08/3-11-5) utvrđeno da ima svojstvo kulturnog dobra – sveukupno 1.530 arhivskih fondova i zbirki:

– u ukupnoj količini od 7.996,50 dužnih metara, 816 zemljišnih karata, 763 mapa katastarskih karata i indikacijskih skica, 187 mapa planova i projekata, 425 mikrofilmskih svitaka te 36.328 fotografskih snimaka,

– nastala u razdoblju od 1697. do 2006. godine,

– čuva se u spremišnim prostorima u Osijeku – Kamila Firingera 1, J. Bösendorfa 2, Prolaz J. Leovića 7 – 9 i V. Jagića 2,
– pod signaturama HR-DAOS: 2-6, 8-13, 15-19, 21-57, 59-64, 66-79, 81, 83-93, 95-99, 101-105, 107-109, 111-112, 114-118, 120-125, 127-129, 135-137, 140-143, 146-150, 152-159, 161-165, 167, 169-171, 173-180, 183, 185-186, 188-189, 191-198, 200, 202-218, 220, 222-252, 254-258, 260-262, 264-267, 269-276, 278-284, 286-297, 299-301, 303-310, 312, 314, 317, 319-320, 322-326, 328-331, 333-338, 341-342, 344-347, 349-398, 401-426, 428-443, 445-500, 506, 508-516, 518-533, 535, 539-540, 546-548, 550, 553-559, 563-571, 573, 577, 579-581, 584-586, 588-589, 592-594, 598-613, 615-622, 625-627, 629, 631-640, 642, 644, 649-653, 659-661, 663, 665-669, 671, 673, 675-683, 686-687, 690-692, 694-701, 703, 707-708, 710-711, 713-715, 718-725, 727-739, 743-744, 747-748, 754-755, 758, 761, 766-767, 769, 771-772, 774-775, 779-781, 785, 787-789, 791-821, 823-825, 828-829, 831-833, 835, 837-839, 842, 844-845, 847-848, 850-855, 857-860, 862-865, 867-869, 871, 874-878, 881-883, 885, 888-891, 893, 896, 898-901, 908, 913-918, 920-922, 929-948, 957, 960-969, 971-972, 976, 983, 986-991, 994-995, 997, 1000, 1002-1003, 1006, 1009-1010, 1031, 1045, 1049, 1057-1059, 1061-1062, 1064, 1066-1067, 1069-1070, 1072-1073, 1076, 1079-1085, 1088, 1091-1099, 1102-1107, 1110-1114, 1117-1129, 1139, 1143-1163, 1165-1168, 1170-1177, 1179-1183, 1185-1188, 1191-1197, 1199-1203, 1205-1210, 1212-1215, 1224-1232, 1234-1237, 1239-1244, 1248-1251, 1256-1258, 1260-1262, 1264-1313, 1315-1317, 1319-1327, 1329-1342, 1344-1359, 1363-1377, 1379-1381, 1383, 1385-1388, 1390-1394, 1396-1433, 1435-1447, 1450, 1452-1458, 1465, 1467, 1469-1470, 1472-1474, 1477-1479, 1482, 1484-1496, 1498-1501, 1503-1505, 1508-1510, 1512-1520, 1525-1526, 1529-1540, 1547-1552, 1554-1556, 1559, 1562-1566, 1572-1583, 1585, 1587-1614, 1616-1618, 1621-1626, 1628, 1630, 1633-1639, 1642-1648, 1650, 1656-1657, 1661-1665, 1667-1672, 1674-1681, 1683-1684, 1688-1696, 1698-1700, 1702, 1707, 1714-1719, 1721-1722, 1724, 1729, 1731, 1735, 1737, 1740-1743, 1745-1746, 1750, 1755-1756, 1758, 1764, 1767-1771, 1773, 1776, 1780, 1789-1794, 1796-1816, 1818-1826, 1829-1841, 1843, 1846, 1850-1852, 1857, 1861-1862, 1864, 1867-1878, 1881, 1883-1905, 1907, 1910-1924, 1936, 1943, 1945, 1948-1950, 1958-1960, 1970, 1973, 1975-2071 (sveukupno 1. 530 fondova i zbirki).

[adrotate group=”1″]

Lokacija: Osijek
Klasifikacija: arhivska građa

Oznaka kulturnog dobra: Z-2782
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska