Brončana kaciga sa arheološkog nalazišta Dolina – Glavičice

Brončana kaciga sa arheološkog nalazišta Dolina – Glavičice

Brončana kaciga s arheološkog nalazišta Dolina – Glavičice nađena je 2013. godine prilikom sustavnog istraživanja groblja pod tumulima s početka željeznog doba kod mjesta Dolina na lijevoj obali Save, nasuprot lokaliteta Donja Dolina na desnoj obali Save, koja je bila važno središte i riječni prijelaz u razdoblju željeznog doba. Navedena istraživanja provodili su Institut za arheologiju i Gradski muzej Nova Gradiška. Kaciga je pronađena u tumulu br. 5, grobu br. 1 i datira se u 9. stoljeće prije Krista, tj. kasno brončano doba. Izrađena je od bronce i pripada tipu zvonastih kaciga. Kalota zvonastog oblika izlivena je u jednom komadu. Na vrhu kalote nalazi se završetak kacige ukrašen vodoravnim urezanim linijama iznad čega je bikonično dugme s okruglim otvorom za perjanicu. Vrh kacige pričvršćen je sa šest brončanih zakovica. Na donjem završetku nalazi se niz od dvadeset i sedam zakovica. Visina kacige je 28 cm, a promjer kacige je 26 cm.

Lokacija: Dolina
Klasifikacija: arheološka građa
Vrijeme nastanka: 9 st.p.n.e.

[adrotate group=”1″] Oznaka kulturnog dobra: P-4790
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
Kontakt adresa KO: A. Starčevića 43, 35000 Slavonski Brod

Telefon: 035/ 212-570

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska