Arheološko nalazište Veliko polje I

Arheološko nalazište Veliko polje I

Na lokalitetu su prisutni jamski objekti, jame od stupova i slični objekt te ulomci prapovijesne keramike i drugog pokretnog materijala. Arheološki nalazi potvrđuju postojanje prapovijesnog lokaliteta. Nalazište Veliko Polje I pokazuje da je površina koja se nalazi u okviru trase autoceste dio većeg nalazišta znatnog arheološkog potencijala.

Lokacija: Josipovac Punitovački
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 4350 god.p.n.e. do 1700 god.p.n.e.

[adrotate group=”1″] Oznaka kulturnog dobra: Z-6647
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska