Arheološko nalazište Severin-Selište

Arheološko nalazište Severin-Selište

Nalazište je smješteno neposredno uz groblje sela Severin. Položaj se nalazi na blago povišenom brežuljku te je omeđen potocima Severinka na zapadu te Johovača na istoku. Sa nalazišta potječu fragmenti rimskih tegula te novčić cara Konstantina II. Arheološkim istraživanjima 2011. godine utvrđeno je postojanje ostataka rimskog gospodarskog kompleksa koji je stradao u požaru. U 7. i 8. stoljeću nalazište nastavlja kontinuitet naseljavanja što dokazuju rezultati c14 analize.

Lokacija: Severin
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 8. st.

[adrotate group=”1″] Oznaka kulturnog dobra: P-4362
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska