Arheološko nalazište “Mađarska Retfala” – Osijek

Arheološki lokalitet „Mađarska Retfala“nalazi se u zapadnom dijelu grada, na niskom ovalnom brežuljku. Za ovo značajno višeslojno naselje saznalo se kada su prilikom iskopa kanala za postavljanje plinskih instalacija otkriveni mnogobrojni i raznovrsni arheološki nalazi, koji prema dosadašnjim analizama, upućuju na naseljavanje u ranom neolitiku, eneolitiku, brončanom dobu, antici i srednjem vijeku.

[adrotate group=”1″]

Lokacija: Osijek
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5300 st.p.n.e. do 12. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5500
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska