Arheološko nalazište “Klisa – Ekonomija” – Klisa

Prilikom oranja na površinu tla zbačena velika količina ulomaka keramike, kamenih artefakata i drugih predmeta. Otkrivena keramika pokazuje dugački kontinuitet naseljavanja. Nađeni su ulomci grube badenske keramike i kvalitetne kostolačke keramike. Znatan dio ulomaka keramike, kućnog lijepa i plosnatih glinenih pršljenova može se pripisati sopotskoj kulturi. Od nalaza brončanog doba prisutna je keramika vatinske kulture. Glavninu nalaza čini dubovačko – žutobrdska keramika. Karakterističan je nalaz jednog fragmentiranog idola koji ima zvonolik oblik, a ukrašen je s prednje i stražnje strane kružićima i linijama. Lokalitet je naseobinskog karaktera u vremenu od neolitika do brončanog doba.

[adrotate group=”1″]

Lokacija: Klisa
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 800 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3812
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska