Arheološko nalazište “Katinska-Gradac”

Arheološko nalazište “Katinska-Gradac”

Na zaoranim dijelovima platoa nalaženi su brojni ulomci keramike i kamenih artefakata. Osobito su zanimljive brojne izorane podnice kuća i ognjišta koje upućuju na dosta gustu, zbijenu, naseljenost tog lokaliteta u prapovijesti. Keramika jednim dijelom propada klasičnim proizvodima sopotske kulture. Nalaz krilaste igle koja pripada vatinskom horizontu otvara mogućnost kontinuiranog naseljavanja kroz duže vremensko razdoblje. Riječ je o lokalitetu koji je trajao u vrijeme neolitika, eneolitika i brončanog doba.

Lokacija: Satnica Đakovačka
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 1300 god.p.n.e.

[adrotate group=”1″] Oznaka kulturnog dobra: ROS-0662
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska