Arheološko nalazište “Gradina i Petljak”

Arheološko nalazište “Gradina i Petljak”

Nalazi pokazuju da je naselje postojalo već od neolitika. Neolitičko naselje na «Gradini i Petljaku» dio je niza prapovijesnih naselja s ostacima zemunica, ognjišta, pepela, kućnog lijepa, kamenih artefakata i ulomaka keramike. Povoljan položaj omogućio je nastavak života i tijekom antike. Površinski nalazi antičke keramike upućuju na zaključak kako je riječ o jednom od niza manjih antičkih naselja čije stanovništvo se bavilo poljoprivredom i vinogradarstvom u zaleđu rimskog limesa.

Lokacija: Viškovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 400. god.

[adrotate group=”1″] Oznaka kulturnog dobra: Z-3813
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska