Arheološko nalazište Gradac – Sarvaš

Arheološko višeslojno nalazište, najniži sloj čini neolitičko naselje sa zemunicama starčevačke i köros kulture, iznad njega su redom neolitičko naselje sopotske kulture, badenska utvrda – s nalazom kalupa za lijevanje bronce, vučedolska utvrda – s dva građevna sloja i pokopima, naselje brončanog doba, naselje mlađeg željeznog doba – keltski oppidum zaštićen jarkom, vjerojatno i nekropola, antika – rimska keramika, terra sigillata s pečatom «M. Dernici» i novac, i na kraju srednjovjekovni sloj s ulomcima avarske i slavenske keramike. Artefakti s nalazišta Gradac ukazuju na postojanje kompleksnog višeslojnog naselja od prapovijesti do srednjega vijeka.

[adrotate group=”1″]

Lokacija: Sarvaš
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 1400. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6142
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska