Arheološka zona “Mursa, Pristanište i Vijenac Ivana Meštrovića” – Osijek

Rimski kastrum Mursa, nalazio se na rimskoj granici – limesu kao jedan u nizu vojnih utvrda obrambenog sistema južne Panonije.Mursa je od rimskog cara Hadrijana 133.g dobila status kolonije – Colonia Aelia Mursa. Građena na važnom strateškom položaju cestama je bila povezana s mnogim gradovima Panonije i ostalog rimskog carstva.Uz Dravu na terenu “Pristaništa” nađeni su artefakti mlađeg željeznog i rimskog doba. Na području južno od Tvrđe -“Vijenac Ivana Meštrovića”, nalazi se treće ranosrednjovjekovno groblje na redove. Prilozi u grobovima – slavenske “S” naušnice od bronce, prstenje, keramika – pripadaju bjelobrdskoj kulturi 10. – 11. stoljeća.

[adrotate group=”1″]

Lokacija: Osijek
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 475 god.p.n.e. do 1000. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6380
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska