Languages

Željeznički kolodvori

Dokumenti

Svi podaci o autobusnim linijama i cijenama informativnog su karaktera. Ne snosimo nikakvu odgovornost za korištenje istih. Za točne informacije obratite se prijevozniku ili kontaktirajte autobusni kolodvor.

Autobus Zagreb Munchen

Autobusna linija Zagreb – Munchen red vožnje

Vozni red: vrijeme polaska iz Zagreba, vrijeme dolaska u Munchen, cijena karte, trajanje putovanja i prijevoznik

Udaljenost u km: 650

[…]

Autobus Zagreb Dubrovnik

Autobusna linija Zagreb – Dubrovnik red vožnje

Vozni red: vrijeme polaska iz Zagreba, vrijeme dolaska u Dubrovnik, cijena karte, trajanje putovanja i prijevoznik

Udaljenost u km: 640

[…]

Autobus Zagreb Makarska

Autobusna linija Zagreb – Makarska red vožnje

Vozni red: vrijeme polaska iz Zagreba, vrijeme dolaska u Makarsku, cijena karte, trajanje putovanja i prijevoznik

Udaljenost u km: 440

[…]

Autobus Zagreb Sisak

Autobusna linija Zagreb – Sisak red vožnje

Vozni red: vrijeme polaska iz Zagreba, vrijeme dolaska u Sisak, cijena karte, trajanje putovanja i prijevoznik

Udaljenost u km: 57 km

[…]

Autobus Zagreb Karlovac

Autobusna linija Zagreb – Karlovac red vožnje

Vozni red: vrijeme polaska iz Zagreba, vrijeme dolaska u Karlovac, cijena karte, trajanje putovanja i prijevoznik

Udaljenost u km: 53

[…]

Autobus Zagreb Varaždin

Autobusna linija Zagreb – Varaždin red vožnje

Vozni red: vrijeme polaska iz Zagreba, vrijeme dolaska u Varaždin, cijena karte, trajanje putovanja i prijevoznik

Udaljenost u km: 83

[…]

Autobus Zagreb Crikvenica

Autobusna linija Zagreb – Crikvenica red vožnje

Vozni red: vrijeme polaska iz Zagreba, vrijeme dolaska u Crikvenicu, cijena karte, trajanje putovanja i prijevoznik

Udaljenost u km: 214

[…]

Autobus Zagreb Novalja

Autobusna linija Zagreb – Novalja red vožnje

Vozni red: vrijeme polaska iz Zagreba, vrijeme dolaska u Novalju, cijena karte, trajanje putovanja i prijevoznik

Udaljenost u km: 227

[…]

Autobus Zagreb Osijek

Autobusna linija Zagreb – Osijek red vožnje

Vozni red: vrijeme polaska iz Zagreba, vrijeme dolaska u Osijek, cijena karte, trajanje putovanja i prijevoznik

Udaljenost u km: 280

[…]

Autobus Zagreb Pula

Autobusna linija Zagreb – Pula red vožnje

Vozni red: vrijeme polaska iz Zagreba, vrijeme dolaska u Pulu, cijena karte, trajanje putovanja i prijevoznik

Udaljenost u km: 277

[…]