Languages

Željeznički kolodvori

Dokumenti

Svi podaci o autobusnim linijama i cijenama informativnog su karaktera. Ne snosimo nikakvu odgovornost za korištenje istih. Za točne informacije obratite se prijevozniku ili kontaktirajte autobusni kolodvor.

Autobus Čakovec Turčišće

Autobusna linija Čakovec – Turčišće novi red vožnje

Vozni red: vrijeme polaska iz Čakovca, vrijeme dolaska u Turčišće, cijena karte, trajanje putovanja i prijevoznik

Udaljenost u km:

[…]

Autobus Čakovec Trnovec

Autobusna linija Čakovec – Trnovec novi red vožnje

Vozni red: vrijeme polaska iz Čakovca, vrijeme dolaska u Trnovec, cijena karte, trajanje putovanja i prijevoznik

Udaljenost u km:

[…]

Autobus Čakovec Totovec

Autobusna linija Čakovec – Totovec novi red vožnje

Vozni red: vrijeme polaska iz Čakovca, vrijeme dolaska u Totovec, cijena karte, trajanje putovanja i prijevoznik

Udaljenost u km:

[…]

Autobus Čakovec Hodošan

Autobusna linija Čakovec – Hodošan novi red vožnje

Vozni red: vrijeme polaska iz Čakovca, vrijeme dolaska u Hodošan, cijena karte, trajanje putovanja i prijevoznik

Udaljenost u km:

[…]

Autobus Čakovec Podturen

Autobusna linija Čakovec – Podturen novi red vožnje

Vozni red: vrijeme polaska iz Čakovca, vrijeme dolaska u Podturen, cijena karte, trajanje putovanja i prijevoznik

Udaljenost u km:

[…]

Autobus Čakovec Peklenica

Autobusna linija Čakovec – Peklenica novi red vožnje

Vozni red: vrijeme polaska iz Čakovca, vrijeme dolaska u Peklenicu, cijena karte, trajanje putovanja i prijevoznik

Udaljenost u km:

[…]

Autobus Čakovec Prelog

Autobusna linija Čakovec – Prelog novi red vožnje

Vozni red: vrijeme polaska iz Čakovca, vrijeme dolaska u Prelog, cijena karte, trajanje putovanja i prijevoznik

Udaljenost u km:

[…]

Autobus Čakovec Sveti Martin na Muri

Autobusna linija Čakovec – Sveti Martin na Muri novi red vožnje

Vozni red: vrijeme polaska iz Čakovca, vrijeme dolaska u Sveti Martin na Muri, cijena karte, trajanje putovanja i prijevoznik

Udaljenost u km:

[…]

Autobus Čakovec Podbrest

Autobusna linija Čakovec – Podbrest novi red vožnje

Vozni red: vrijeme polaska iz Čakovca, vrijeme dolaska u Podbrest, cijena karte, trajanje putovanja i prijevoznik

Udaljenost u km:

[…]

Autobus Čakovec Goričan

Autobusna linija Čakovec – Goričan novi red vožnje

Vozni red: vrijeme polaska iz Čakovca, vrijeme dolaska u Goričan, cijena karte, trajanje putovanja i prijevoznik

Udaljenost u km:

[…]